Technická špecifikácia výrobku - strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal

Strešné bitúmenové šindle Katepal EN 544
Typy KL, Katrilli, Jazzy, Rocky, Foxy, univerzálne odkvapové – hrebeňové pásy trieda kvality I.
   Strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecný popis  
Popis výrobku Strešný šindeľ z SBS modifikovaného bitúmenu
Inštalačná metóda  Pribíjanie lepenkovými klincami, kombinované s lepením pomocou samolepiaceho povrchu
Nominálna hmotnosť

4300 ± 300 g/m2 plošného materiálu – (hotová strecha cca 8 kg / m2 - podľa typu)

(3 m2 hotovej strechy predstavuje 5,5 m2 plošného materiálu)

Nominálna hrúbka Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal 3 mm              ± 10%
Šířka 1000 mm       ± 3mm
Výška 317 mm         ± 3mm
Požiarna odolnosťt 1) spĺňa BROOF (t1),  BROOF (t2) a BROOF (t4)   Strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal

 

 

 
Reakcia na oheň F
Prevedenie:  
Kód štandardu
4 E 2
Nosič Netkaná sklenená textília
Pokrytie (stredné vrstvy) SBS modifikovaný bitúmen
Horná vrstva Minerálny a/alebo keramický posyp
Spodná vrstva Samolepiaci SBS modifikovaný bitúmen + ochranná fólia

 

 Fyzikálne vlastnosti

Minimálne požiadavky

na triedu kvality 1.

Typická hodnota Katepalu Jednotka Testované podľa normy
Pevnosť v ťahu pri 23 °C        EN 12311-1
 pozdĺžna  600 800  N/50 mm  
 priečna  400 700  N/50 mm  
 Diaľkové predĺženie pri max. sile        EN 12311-1
 pozdĺžne  -  %  
 priečne  -  %  
 Odolnosť proti pretrhnutiu driekom klinca  100 180   EN 12310-1
 Množstvo bitúmenu  1300  1400 - 1500  g/m2  EN 544
 Bod mäknutia krycej vrstvy  -  105  °C  ASTM D 36
 Plošná hmotnosť výstuhy  110  120  g/m2  EN 544
 Odolnosť proti sklzu  90 / max 2  90 / 0 °C/mm/2h  EN 1110
 Odolnosť proti tvoreniu pľuzgierov žiadne chyby  splnené  -  EN 544
 Odolnosť proti UV žiareniu (60 cyklov)  žiadne chyby  splnené  -  EN 544
 Adhézia minerálneho posypu  max 2,5  < 1  g  EN 544
 Množstvo SBS modifikovaného lepidla  -  50  %  EN 544
 Absorpcia vody  < 2  0,8  %  EN 544

1) Klasifikácia BROOF – platí pre drevené a nehorľavé podklady s alebo bez bitúmenovej podložky.

Fínsky asfaltový strešný šindeľ KatepalNominálna hrúbka šindľových pásov v mieste lepenia je 3 mm, podľa EN 544 nie je výrobca povinný tento údaj uvádzať, pretože sledovaným parametrom zmienenej normy je nominálna hmotnosť plošného materiálu. Pri výbere šindľa teda nie je jeho hrúbka rozhodujúcim parametrom, pretože ide hlavne o kvalitu asfaltovej hmoty a jej odolnosť proti starnutiu (pre predstavu – oxidované šindľové pásy majú hrúbku zhruba 4 mm, ale ich životnosť je o cca polovicu nižšia než pri modifikovaných šindľových pásoch, ktoré majú hrúbky okolo 3 mm).