Cenník ošetrujúcich prostriedkov OWATROL pre produkty PROWOOD

Príslušenstvo - náterové hmoty (nátery, barvy) OWATROL – AQUADECKS   E-shop - internetový obchod Cenník platný od 1. 1. 2018  |  DPH 20%  Drevený záhradný nábytok PROWOOD - cenník
Náter OWANTROL AQUADECKS    Odtieň Cena bez DPH Cena s DPH Obrázok
Plechovka 1 l

odtieň - HONEY
minimálna zmena odtieňu ThermoWood®

Náter OWATROL AQUADECKS - odtieň HONEY

Náter OWATROL AQUADECKS - Odtieň HONEY
24,00 € 28,80 €  ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Ošetřující prostředky
Plechovka 2,5 l 52,00 € 62,40 €
Plechovka 5 l 96,00 € 115,20 €
Plechovka 1 l

odtieň - TEAK
mierne tmavší a načervenalý odtieň

Náter OWATROL AQUADECKS - odtieň TEAK

Náter OWATROL AQUADECKS - Odtieň TEAK
24,00 € 28,80 €  ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Ošetřující prostředky
Plechovka 2,5 l 52,00 € 62,40 €
Plechovka 5 l 96,00 € 115,20 €
Plechovka 1 l

odtieň - GRAPHITE GREY
šedý odtieň - vzhľad patiny

Náter OWATROL AQUADECKS - odtieň GRAPHITE GREY

Náter OWATROL AQUADECKS - Odtieň GRAPHITE GREY
24,00 € 28,80 €  ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Ošetřující prostředky
Plechovka 2,5 l 52,00 € 62,40 €
Plechovka 5 l 96,00 € 115,20 €

Výdatnosť: 5 m2 / liter  pri prvotnej aplikácii v dvoch odporúčaných vrstvách, 10 - 12 m2 / liter pri ďalšej údržbe.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masivu ThermoWood®Finálny penetračný a priľnavý náter na drevo s UV ochranou.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masivu ThermoWood®Pigmentovaný vodou riediteľný olej na báze alkydových a akrylových živíc.

 

Odšeďovač OWATROL NET - TROL Odtieň Cena bez DPH Cena s DPH Obrázok
Plechovka 1 l

 Test na 6 rokov starom profile ThermoWood®

ThermoWood® - tepelne upravené drevo Odšeďovač OWATROL NET - TROL

16,00 € 19,20 €  
   ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Ošetřující prostředky
Plechovka 2,5 l 32,00 € 38,40 €

Výdatnosť:   10 m2 / liter  spotreba sa líši v závislosti na starobe a štruktúre povrchu.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masivu ThermoWood®Odstraňovač drevnej šedi, obnovuje prirodzenú farbu ThermoWood®, ktorá je rovnaká v celom priereze, odstraňuje špinu z povrchu a
      vracia drevu jeho pôvodný jas. Neobsahuje chlór a nepoškodzuje vlákna.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masivu ThermoWood®Tento prostriedok odporúčame tiež používať pri pravidelnej údržbe náterom AQUADECKS®. NET-TROL® veľmi dobre odmastí, vyčistí
      a neutralizuje povrch dreva a pripraví ho ideálne na novú vrstvu obnovovacieho náteru OWATROL AQUADECKS®.

 

Odstraňovač náterov DILUNETT
Použitie Cena bez DPH Cena s DPH Obrázok
Plechovka 1 l

 Test na  profile ThermoWood®

 Dilunett-owatrol - test na profile ThermoWood®

Odstraňovač náterov DILUNETT
16,00 € 19,20 €   
      Odstraňovač náterov DILUNETT - test na profile ThermoWood®
Plechovka 2,5 l 32,00 € 38,40 €

Výdatnosť: 4 m2/ liter (spotreba sa líši v závislosti na metóde nanášania a štruktúre povrchu).

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masivu ThermoWood®Silný, vodou umývateľný bezrozpúšťadlový odstraňovač farieb bez obsahu riedidla, ktorý odstráni akúkoľvek olejovú farbu, farbu na
      alkydovej báze, lak aj moridlo na drevo.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masivu ThermoWood®Vhodný aj pri obnove dožívajúceho náteru, ktorý je v zlom stave (premeškaný interval údržby), kedy sú v ploche miesta so stále
      funkčným náterom a ostatné miesta sú značne zašednuté. Celú plochu je vhodné ošetriť prostriedkom DILUNETT® a následne
      plochu zjednotiť - vyčistiť a neutralizovať prostriedkom NET-TROL® (povinný krok).
      Takto je povrch ideálne pripravený na aplikáciu novej vrstvy finálneho náteru OWATROL AQUADECKS®.

OWATROL PCD 91 Použitie Cena bez DPH Cena s DPH Obrázok
Plechovka 300 ml

Ošetrená rezná plocha ThermoWood®

 pcd91-s-celem

Náter OWATROL AQUADECKS - Odtieň HONEY
11,00 € 13,20 €
pixla-PCD-91
Plechovka 1 l 20,00 € 24,00 €

Výdatnosť: 5-7 m2/ liter (spotreba sa líši v závislosti na metóde nanášania a štruktúre povrchu).

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masivu ThermoWood®Aktuálna výdatnosť sa bude líšiť v závislosti na aplikačnej metóde, type, štruktúre, veku a pórovitosti povrchu dreva.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masivu ThermoWood®Rezná plocha (čelo) je miesto, kde do dreva ThermoWood® preniká najviac nežiadúcej vlhkosti. Otvorené rezné plochy by mali byť
      vždy ošetrené konzervačným prostriedkom OWATROL PCD 91, aby sa prenikaniu vlhkosti zabránilo. OWATROL PCD 91 zaistí konzerváciu
      reznej plochy a predíde praskaniu dreva v oblasti rezných plôch (čiel). Zároveň predchádza pokračovaniu praskania ďalej do plochy dreva.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masivu ThermoWood®Konzervačný prostriedok OWATROL PCD 91 nie je finálnou povrchovou úpravou, je iba konzervant rezných plôch (čiel). Jeho vysoko
      penetračné schopnosti umožňujú preniknutie nanesenej vrstvy do dreva a vnútornú konzerváciu. Po zaschnutí, obvykle po 48 hodinách by
      mala byť aplikovaná finálna povrchová úprava (odporúčame náter OWATROL AQUADECKS®).