OY LUNAWOOD LTD - výrobca tepelne upraveného dreva ThermoWood®

O firme - OY LUNAWOOD LTD

Oy Lunawood Ltd je fínska spoločnosť, ktorá sa zameriava na výrobu tepelne upraveného dreva. Vysoko kvalitné drevo produkuje efektívne a v priemyslovom meradle. Ročná kapacita viacúrovňového výrobného závodu v rámci nepretržitého procesu činí 30 000 - 40 000 m3 tepelne upraveného dreva.
Patentované riešenie výrobného závodu je výsledkom rozvojových činností hlavných vlastníkov spoločnosti Lunawood Ltd, ktorými sú dvaja dlhoročný podnikatelia Aulis a Olavi Kärkkäinen. Po ošetrení, počas ktorého sú rešpektované vlastnosti dreva, nasleduje spracovanie dreva do podoby primárnych výrobkov požadovaných zákazníkom alebo dodanie zákazníkovi vo forme reziva. Rozvoj a výroba zariadení pre tepelné spracovanie predstavujú ďalšie aspekty rozsiahleho know-how spoločnosti.
Spracovávané druhy stromov zahŕňajú predovšetkým borovicu, smrek, brezu a topoľ. Väčšina produkcie je vyvážaná. Zákazníkmi sú maloobchodné drevárske podniky, výrobcovia prefabrikovaných domov, dekoratéri interiérov, architektonické spoločnosti, stavebné spoločnosti a výrobcovia nábytku.
Oy Lunawood Ltd zabezpečuje trvalý výskum a vývoj na základe spolupráce s odborníkmi z rôznych priemyslových odvetví. V rámci Fínska táto spolupráca zahŕňa nasledujúce organizácie: Výskumné stredisko YTI, Technologická univerzita Helsinky, Univerzita Kuopio, Tekma Heat Oy, Fínske technické výskumné stredisko VTT a Licentia Oy.

Výrobky z tepelne upraveného dreva

  • Podlahové materiály
  • Vonkajšie a vnútorné obklady
  • Výrobky pre záhrady a vonkajšie konštrukcie
  • Výrobky pre sauny
  • Výrobky z tepelne upraveného a za tepla sušeného reziva

Služby

  • Tepelné úpravy dreva dodaného zákazníkmi
  • Sušenie dreva za tepla
  • Hladenie dreva dodaného zákazníkmi
  • Rozvoj a marketing výrobných závodov zameraných na tepelné úpravy

ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Výrobce

Výrobný závod spoločnosti Oy Lunawood Ltd sa nachádza v Iisalmi v strednej časti Fínska; poloha zaručuje výborný prístup k významným dopravným tepnám.