Tepelne upravené drevo ThermoWood® - farebné zmeny povrchu

terasovka-pocinajici-sed-small
Terasové profily vo fáze začínajúceho procesu šednutia.(prirodzené sú mapky pripomínajúce vznikajúcu pleseň)

Tepelná úprava dreva ThermoWood® prebieha úplne bez chemických prostriedkov, len za pomoci tepla a pary. Tepelne upravené drevo ThermoWood® teda nie je nijako upravené v zmysle ochrany proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Toto spôsobuje prirodzenú stratu pôvodného odtieňa rovnako tak, ako je tomu u všetkých drevín, ako u tropických alebo tuzemských.

Tieto farebné zmeny, ktoré sa prejavujú prevažne šednutím (chytaním patiny), však nemajú zásadný vplyv na odolnosť materiálu proti hnilobe, prenikaniu vlhkosti, drevokazným hubám a škodcom, a teda ani na udávanú celkovú životnosť minimálne 30 rokov pri použití v exteriéri.

Farebné zmeny materiálu ThermoWood® sú iba povrchovým javom - jedná sa o zvetranie mikroskopickej povrchovej vrstvy dreva, na ktorú pôsobí predovšetkým UV žiarenie, ak nie je povrch ošetrený vhodným ochranným náterom.

Prvotné prejavy začínajúceho šednutia sa prejavujú obdobne ako vznikajúca pleseň. Nejedná sa však o pleseň, ale o prirodzený proces šednutia materiálu ThermoWood®. Celkový proces šednutia v závislosti na niekoľkých faktoroch prebieha cca 3 - 5 rokov a konečnou fázou je jednoliata šedá farba.

terasovka-pocinajici-sed-small
Fasádny obklad v priebehu procesu starnutia (prirodzené sú nerovnomerné farebné zmeny)

V niektorých prípadoch môže proces šednutia na určitých krytých miestach (napríklad pod rímsami alebo strieškami) prebiehať aj dlhšie, čo je prirodzené.

Tiež sú prirodzené nerovnomerné farebné zmeny, pretože sa jedná o zmeny na povrchu materiálu prírodného charakteru.

Výrobky z materiálu ThermoWood® je možné teda použiť vo vonkajšom prostredí bez akejkoľvek povrchovej úpravy, čo nemá podstatný vplyv ani na veľmi dobrú rozmerovú stálosť materiálu ThermoWood®. Nič menej, pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijako zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, nevznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež stálofarebnosť. S odstupom času povrch dreva ThermoWood® zošedne, začne drobne praskať a dôjde u neho k miernemu povrchovému zvrásneniu a priečnemu priehybu. Na vodorovných plochách, ktoré sú viac zaťažené poveternostnými vplyvmi a UV žiarením, môže s dlhším odstupom času dochádzať v prípade neošetrenia čiel (miesto, kde preniká do dreva najviac vlhkosti) k ich lokálnemu poškodeniu.

Týmto prirodzeným procesom starnutia dreva zabránite iba tým, že zamedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov vykonaním vhodnej povrchovej úpravy. Ak sa ale zmierite s uvedenými prirodzenými zmenami a rozhodnete sa materiál ThermoWood®povrchovo neošetrovať (prevažne ide o vonkajšie obklady budov), prinesie Vám to nespornou časovú aj finančnú úsporu.

 

Povrchovo neošetrený materiál ThermoWood® sa s časovým odstupom mení.
Jedná sa však len o zmenu na povrchu materiálu, nie v celom priereze.
Detail nové a zašednuté palubovky po dokončenom procese šednutie pre porovnanie.
Detail novej a starej zašednutej palubovky
(po kompletně dokončeném procesu šednutí).
Detail po dokončení procesu šednutiu
Detail po dokončení procesu šednutia
(viac ako 5 rokov na priamej poveternosti).
Rovnaká palubovka v reze . Je zrejmé , že šeď je len záležitosťou povrchovej vrstvy.
Zašednutá palubovka - rez materiálom
(šeď je záležitosť len povrchovej vrstvy).

 

Neobmedzená obnova pôvodného odtieňa za pomoci prostriedku na odstránenie drevenej šedi OWATROL NET – TROL

ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Ošetrujúce prostriedkyPokiaľ sa Vám časom prestane vzhľad Vašej zašednutej fasády páčiť, nie je žiadny problém jej pôvodný odtieň znova obnoviť, pretože farebné zmeny materiálu ThermoWood® sú iba povrchovým javom – zvetraním mikroskopickej povrchovej vrstvy dreva, na ktorú pôsobí predovšetkým UV žiarenie. Rovnako v jeho dôsledku dochádza k miernemu povrchovému zvrásneniu materiálu.

Po ošetrení prípravkom NET-TROL od firmy OWATROL pre odstránenie šedi dosiahnete opäť pôvodný vzhľad materiálu ThermoWood®, pretože jeho karamelová farba je rovnaká v celom priereze materiálom. Tento proces je možné opakovať aj niekoľkokrát za sebou podľa stavu a rozsahu zašednutia a znečistenia povrchovej úpravy.

Odšeďovač OWATROL NET - TROL - test na 6 rokov starom profilu ThermoWood®Prostriedok OWATROL - NET-TROL je úplne ekologický a neobsahuje žieraviny, chlór ani rozpúšťadlá, ktoré by poškodili povrch dreva či drevné vlákna. Jedná sa o ekologicky nezávadný prostriedok pre šetrnú údržbu materiálu ThermoWood®.

Tento prostriedok sme pred uvedením do našej ponuky sami testovali na šesť rokov starom terasovom profile z materiálu ThermoWood® - LunaDeck 2. Výsledok nášho testu pri dodržaní postupu stanoveného výrobcom je dôkazom, že tento prostriedok na obnovu pôvodného odtieňa materiálu ThermoWood® vzhľadom k jeho jednotnému karamelovému odtieňu v celom priereze materiálom bezproblémovo funguje.

Technický list ThermoWood® - tepelně upravené dřevo

 

Nerovnomerné farebné zmeny vyrieši povrchová úprava OWATROL AQUADECKS – odtieň GRAPHITE GREY

OWATROL AQUADECKS - odtieň GRAPHITE GREYV prípade, že sa obávate nerovnomerných farebných zmien, máme pre Vás riešenie. V našej ponuke nájdete  odporúčané nátery od firmy OWATROL, konkrétne náter OWATROL AQUADECKS®.

Tento náter na vodnej báze s prímesou alkyd-akrylových živíc je priamo určený pre málo nasiakavé materiály, takže je priamo určený ako povrchová úprava pre materiál ThermoWood®. Tento náter dodávame v troch odtieňoch a okrem iného v odtieni GRAPHITE GREY – grafitová šedá.

Povrchová úprava OWATROL AQUADECKS - odtieň GRAPHITE GREYTento odtieň zabezpečí, že sa pri prvotnej aplikácii materiál ThermoWood® zjednotí do jednoliateho šedého odtieňa (patiny). Tento náter bol priamo vyvinutý ako najbližší odtieň podobný odtieňu časom zostarnutého a zvetraného materiálu ThermoWood®. Na vedľajšej fotografii vidíte detail na povrch nového profilu ThermoWood® ošetreného náterom OWATROL AQUADECKS® v odtieni GRAPHITE GREY v porovnaní s povrchom profilu ThermoWood®, ktorý bol vystavený po dobu 5 rokov priamej poveternosti.

S odstupom času, ako náhle prvotná aplikácia náteru OWATROL AQUADECKS® v odtieni GRAPHITE GREY dožíva na prvých miestach svoju životnosť, materiál ThermoWood® začína reagovať na UV žiarenie a poveternostné vplyvy – začína šednúť.

Tým dochádza k plynulému prechodu medzi miestami so stále funkčným náterom a miestami ktoré už začínajú prirodzene šednúť. Celý proces šednutia materiálu ThermoWood® je tak oveľa plynulejší než prirodzený proces, pri ktorom dochádza k nerovnomerným farebným zmenám.

Technický list ThermoWood® - tepelně upravené dřevo

  Galéria exteriérových obkladov bez vykonania povrchovej úpravy

Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy
       
Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy
       
Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy
       
Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy
       

  Galéria terasových profilov bez vykonania povrchovej úpravy

Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy Tepelne upravené drevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez vykonania povrchovej úpravy