icon kontakt0911 554 666

Príslušenstvo KATEPAL - univerzálne odkvapové / hrebeňové pásy

Odkvapový pás

Po zalepenkovaní a oplechovaní strechy je nutné začať pokrývať strechu od odkvapovej hrany originálnym univerzálnym odkvapovým/hrebeňovým pásom, ktorý má obrovskú výhodu vo veľkej prelepenej styčnej ploche, ktorá tak lepšie priľne k oplechovaniu odkvapovej hrany a nemôže tak dôjsť k zatečeniu pod šindeľ, zvlášť v zimnom období, kedy je obtiažnejší odvod vody z pododkvapových žľabov.
V jednom balení originálneho odkvapového pásu je 20 rovinných pásov rozmeru 1 m x 0,25 m, čo vystačí na pokrytie 20 bm odkvapovej hrany ( pri kladení „na tupo“ vedľa seba). Tento pás je navyše predrezaný pre krytie hrebeňa, takže prípadné zvyšky možno ďalej využiť.

Hrebeňový pás

Po dokončení pokládky až k hrebeňu strechy je nutné zakončiť strechu univerzálnymi odkvapovými/hrebeňovými pásmi. Tieto pásy majú väčší pomer modifikátora. Dajú sa tak lepšie tvarovať a ich rozmer a priľnavosť je oveľa väčšia, než keď sa hrebeň zakrýva lalokmi klasického šindľového pásu, čo je navyše veľmi pracné a finančne podobne náročné ( vzhľadom k množstvu odpadu ) ako použitie univerzálnych odkvapových/hrebeňových pásov. Hrebeňové pásy sa získajú rozdelením odkvapových pásov, ktorých je v balení 20 kusov rozmeru 1 x 0,25 m ( viď. obrázok nižšie ), ktoré sú pripravené pre priečne rozdelenie tak, že sa z každého kusu dajú vytvoriť 3 menšie kusy rozmeru 0,33 x 0,25 m. Týmito kusmi sa potom hrebeň prekrýva dlhšou stranou ( 0,33 m ) so vzájomným prekrytím 5 cm. Z jedného kusa sa tak získa 0,2 bm hotového hrebeňa, čo znamená, že z jedného balenia univerzálnych odkvapových / hrebeňových pásov (20 ks po 1 m odkvapových pásov = 60 menších kusov po 0,33 m hrebeňových pásov) sa zakryje 12 bm hrebeňa / nárožia, pretože krytie nárožia je totožné.
Ak poznáte celkovú dĺžku hrebeňov a nároží, stačí ju vydeliť 12 bm a zaokrúhliť na celé balenia smerom nahor.

asfaltovy-stresny-sindel-katepal-hreben-2asfaltovy-stresny-sindel-katepal-hreben-2aasfaltovy-stresny-sindel-katepal-pas-3

Z jedného balenia univerzálneho odkvapového / hrebeňového pásu urobíte 20 bm odkvapového pásu / 1bm hrebeňa alebo nárožia.

V prípade použitia na odkvapový aj hrebeňový pás platí toto pravidlo:
Celková dĺžka odkvapových hrán / 20 bm + celková dĺžka hrebeňov a nároží / 12 bm = počet balení univerzálnych odkvapových / hrebeňových pásov
(zaokrúhlené smerom nahor na ucelené balenia).