icon kontakt0911 554 666

Príslušenstvo KATEPAL - bitúmenové lepidlá KATEPAL K-36

Bitúmenové lepidlá KATEPAL K-36

Používajú sa pri kladení šindľa na oplechovanie odkvapových hrán, oplechovanie komína, prelepenie styčných plôch medzi hrebeňovým odvetraním a hrebeňovým krytím (pokiaľ je použité) a obzvlášť pri inštalácii úžľabia. Pre priemernú strechu okolo 200 m2 je v závislosti na členitosti strechy spotreba cca 3 l. Ak je na streche úžľabie, tak je optimálne 10 l balenie.

Lepidlá KATEPAL K-36 sú dodávané v baleniach: 300 ml (tuba), 1L, 3L a 10L.

UPOZORNENIE: Bitúmenové lepidlá obsahujú zmäkčovadlo, kvôli jemnému naleptaniu styčných plôch a dokonalému spojeniu. V prípade použitia neprimeraného množstva (odporúčaná vrstva je 0,5 – 1 mm) môže dôjsť v najhorších prípadoch aj k zmäknutiu vrchnej vrstvy prelepovaných plôch. Jedná sa iba o dočasný jav a do cca 1-14 dní sa materiál stabilizuje, v závislosti na teplote a nanesenej vrstve.

Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal