icon kontakt0911 554 666

Príslušenstvo KATEPAL - odvetrávacie a prestupové prvky

Odvetrávacie a prestupové prvky

Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal

Odvetranie strechy - prvky pre odvetranie - ventilácia strešného plášťa je neoddeliteľnou a nutnou súčasťou konštrukcie každého strešného plášťa, pokrytého šindľovou krytinou. Šindeľ na streche vytvára nepriepustnú vrstvu, čím sa v strešnom plášti hromadí nežiaduca vlhkosť, ktorá musí byť nutne odventilována. Konštrukcia strešného plášťa musí byť urobená tak, aby bol v spodnej časti strešného plášťa zabezpečený prístup vzduchu do strešného plášťa a následný odvod vzduchu zo strešného plášťa v oblasti hrebeňa.

V prípade izolovaného podkroví je ideálny dvojplášťový spôsob strešného plášťa (viď. obrázok nad týmto textom), ktorý možno odvetrať vo vrchnej časti strešného plášťa hrebeňovým odvetraním v celej dĺžke hrebeňa (spôsob A), odvetrávacími tvarovkami T3 aplikovanými v každom krove po oboch stranách hrebeňa ( spôsob B) alebo v súčasnosti najúčinnejším spôsobom, ktorým je Ventilačná turbína Lomanco® (spôsob C).

Je nutné odvetrávať aj nezateplené strešné plášte, obzvlášť pokiaľ nie je vyriešené štítové odvetranie (prieduchy).

V prípade nedodržania ventilácie strešného plášťa hrozia predovšetkým tieto poruchy strešného plášťa – vznikanie plesní, hniloba debnenia, kondenzácia hromadiacej sa vlhkosti v zimnom období a prienik do podstrešných priestorov. V letnom období môže pri extrémnych teplotách dochádzať k odparovaniu nahromadenej vlhkosti, čo môže spôsobiť prehriatie strešného plášťa, ktorého dôsledkom môže byť v najhorších prípadoch zmäknutie povrchovej vrstvy šindľa a vznik asfaltových kropají.

V prípade, že je strešným plášťom vedený prieduch ventilácie (odvetranie kanalizácie, digestorov, apod.), Možno riešiť tento prestup odvetrávacím kompletom (spôsob D), ktorý je dodávaný vrátane flexibilnej hadice s priemerom 110/125 mm a dĺžkou 625 mm, hadicové objímky pre fixáciu flexibilné hadice v strešnom priestore na privedené potrubie. Sada tiež obsahuje nadpájací límec (pre napojenie strešné fólie u dvojplášťových striech). Hlavicu odvetrávacieho kompletu možno nakláňať podľa sklonu strechy a navyše je u hlavice riešený záchyt a odvod vzniknutého kondenzátu.
UPOZORNENIE: tento komplet nie je určený pre odvod splodín z plynových kotlov a turbokotlov. Pre riešenie odvodu splodín cez šikmú strechu, ponúka väčšina výrobcov samotných kotlov svoje systémové prvky, vrátane základne pre prestup šikmou strechou.

V prípade, že je na streche prestup kruhového prierezu, napríklad anténny stožiar apod., Možno tento prestup vyriešiť anténnym kompletom (spôsob E), ktorý je dodávaný vrátane límca a do sklonu polohovateľného nástavca pre priemer od 15 do 75 mm.