icon kontakt0911 554 666

Technické listy KATEPAL - šindle, modifikované pásy, odkvapové a hrebeňové pásy

Prehlásenie o vydaní CE známky

Technický list - KATEPAL bitúmenové strešné šindle

Technický list - univerzálne odkvapové / hrebeňové pásy

Technický list úžlabinové pásy Katepal SUPER-PINTARI

Technický list podkladová fólia KATEPAL LiteBase 500

Technický list podkladová lepenka KATEPAL UltraBase U-EL 60/2200

Technický list modifikovaný vrchný pás K-PS 170/5000

Technický list modifikovaný spodný / stredný pás K-MS 170/4000

Technická špecifikácia bitúmenové lepidlo KATEPAL K-36