icon kontakt0911 554 666

Materiál pre výrobu odolného a trvanlivého dreveného nábytku PROWOOD

ThermoWood® – tepelne upravené drevo.

SHP 42 x 117 mm - hladko hobľovaný hranol z materiálu ThermoWood®

ThermoWood® je určený pre terasové a bazénové rošty, obklady fasád, pre výrobu záhradného nábytku, pre všetky interiérové aj exteriérové aplikácie a pre použitie do veľmi vlhkého prostredia.

Východiskovou surovinou pre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOOD je fínska borovica, ktorá je tepelnou a vlhkostnou úpravou spracovaná na tepelne upravené drevo – ThermoWood®. Proces modifikácie materiálu prebieha v šiestich komorách v teplotnom rozmedzí 160 - 215 ˚C.

Takto upravené drevo získa nové fyzikálne a mechanické vlastnosti. Je to najmä dlhšia trvanlivosť (minimálna životnosť materiálu je 30 rokov), odolnosť proti hnilobe, vyššia tvrdosť, lepšia rozmerová stálosť a nižšia absorpcia vody.

Počas procesu ThermoWood® nie sú používané žiadne chemické prísady a celý výrobní proces je plne ekologický. Tepelná úprava prebieha len za pomoci energie a pary. Na konci svojej životnosti tak možno ThermoWood® zaradiť do alternatívneho využitia alebo odstrániť rovnakým spôsobom ako bežné drevo.

ThermoWood® je zdravotne nezávadný a vyhovuje príslušným normám a hygienickým predpisom. Materiál pre výrobu tepelne upravenej borovice pochádza z fínskych lesov a je certifikovaný systémom PEFC.

Výrobný proces materiálu ThermoWood® – tepelné spracovanie:

Výrobný proces ThermoWood® - tepelne upravené profily

Celé tepelné spracovanie dreva – od sušenia po konečné zvlhčenie – bolo integrované tak, aby tvorilo jeden flexibilný a súvislý reťazec udalostí. Výrobné zariadenie predstavuje dlhý tunel so šiestimi oddelenými komorami, do ktorých sa po koľajišti dopravuje vopred prebrané a preložené surové rezivo. Toto rezivo postupuje tunelom a v každej komore prebiehajú rôzne fázy tepelného spracovania.

Samotný proces tepelného spracovania trvá zhruba 36 hodín a môžeme ho rozdeliť do troch hlavných fáz:

Výrobný proces ThermoWood® - tepelne upravené profily

Prvá fáza: V prvých troch komorách prebieha vysokoteplotné sušenie za pomoci pary, kde sa drevo prudko zahreje na 100 °C a následne je teplota pozvoľna zvyšovaná až na 130 °C. Tento proces spotrebuje najviac času z celého procesu tepelnej úpravy. Počas tejto fázy je vlhkosť znížená takmer až na nulu. Doba sušiacej fázy závisí na počiatočnej vlhkosti dreva, drevine a hrúbke reziva. Počas tohto sušenia sa voľná voda uvoľňuje v dôsledku rozdielu povrchového napätia a tlaku pary.

Druhá fáza: V štvrtej komore dochádza k samotnému tepelnému spracovaniu, ktoré sa vykonáva v uzavretých komorách, v ktorých je teplota zvyšovaná na 185 – 215 °C v závislosti na stupni tepelnej úpravy (Thermo-S alebo Thermo-D). Pri dosiahnutí požadovanej teploty je táto teplota udržovaná po dobu 2 – 3 hodín.

Tretia fáza: Para je používaná počas sušenia aj tepelného spracovania ako ochrana. Ochranná parná hmlovina chráni drevo pred vznietením a ovplyvňuje chemické zmeny, ku ktorým dochádza v dreve. Posledné dve komory slúžia ku konečnej normalizácii. Drevo je po tepelnom ošetrení kontrolovane ochladzované. Zvláštna starostlivosť musí byť v tejto fázy venovaná vysokému teplotnému rozdielu medzi drevom a vonkajším vzduchom, ktorý môže spôsobiť trhliny. Okrem toho musí byť drevo znovu vlhčené, aby malo vhodnú vlhkosť pred konečným použitím. Konečná vlhkosť dreva má podstatný vplyv na jeho pracovné vlastnosti – je obtiažne pracovať s drevom, ktoré je príliš suché. Po konečnej úprave by mala byť konečná vlhkosť dreva 5 - 7 %. V závislosti na stupni tepelného ošetrenia a rezive trvá fáza konečnej normalizácia 5 - 15 hodín.

Druhy tepelne upraveného dreva ThermoWood®:

Klasifikácia tepelných úprav ThermoWood®

Vo Fínsku sa uplatňuje spoločná klasifikácia členských firiem vyrábajúcich ThermoWood® združených vo fínskej Asociácii výrobcov ThermoWood® (TWA), ktorá zahŕňa dve hlavné kategórie nazvané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnosť).

Podľa týchto kategórií sú v rámci výroby tohto materiálu označené produkty  LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Podľa druhu kategórie sa určuje, k akému účelu smie byť tepelne  upravené drevo použité. Toto rozdelenie je záväzné a nie je povolené materiály zamieňať (povolené je iba používanie materiálu upraveného v kategórii Thermo-D v interiéri).

LunaThermo-S Drevo označené LunaThermo-S spadá v rámci biologickej odolnosti (odolnosti proti hnilobe) do kategórie 3, definovanej v norme EN 113

LunaThermo-D Obdobne drevo označené LunaThermo-D patrí do kategórie 2, čo znamená dobrú odolnosť proti hnilobe.

Pre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOOD bol uprednostnený vstupný materiál tepelnej úpravy Thermo–D (durability = odolnosť), ktorý je ošetrený pri teplote 212°C ±3°C a patrí do triedy biologickej odolnosti D2, ktorá predstavuje veľmi dobrú biologickú odolnosť a je doložená holandským certifikátom KOMO.

V dlhodobo ohrievanom dreve dochádza ku chemickým reakciám a ku zmene fyzikálnych a mechanických vlastností. Zmena vo vlastnostiach je spôsobená hlavne tepelnou degradáciou hemicelulózy. Požadované zmeny sa začnú objavovať už okolo 150°C a pokračujú s postupne sa zvyšujúcou teplotou. Výsledkom je zníženie napúčania a zosychania dreva (zvýšenie rozmerovej stability), zvýšenie biologickej odolnosti a tmavnutie farby.

Pri tepelnej úprave z dreva vytekajú niektoré vylúhovateľné látky (živica), drevo sa stáva ľahším. Rovnovážna vlhkosť, tepelná vodivosť a pH sú znížené, naopak tepelne izolačné vlastnosti sú zvýšené. Tvrdosť dreva a pevnostné vlastnosti sú tiež zmenené.

Tepelná úprava zvyšuje dobu trvanlivosti materiálu ThermoWood® na viac ako 30 rokov bez použitia povrchového ošetrenia. Pri tepelnom procese je degradovaná hemicelulóza, ktorá slúži ako zdroj potravy drevokazným hubám a škodcom. Dôsledkom toho je, že ThermoWood® nie je napadaný týmito parazitmi.

V porovnaní s normálnym drevom pohltí tepelne upravené drevo ThermoWood® výrazne menej vlhkosti vo forme vodnej pary. Hydroskopická rovnovážna vlhkosť tepelne upraveného dreva je o 30 – 50 % nižšia ako pri akomkoľvek inom druhu dreva, vrátane impregnovaného dreva.

Pri teplote okolo 20 °C, kedy je relatívna vlhkosť vzduchu 60 – 70 %, je rovnovážna vlhkosť tepelne upraveného dreva asi 6 – 7 %. Pokiaľ relatívna vlhkosť stúpne na 80 %, rovnovážna vlhkosť dreva je stále iba okolo 8 %. Tým sa podstatne zníži pohyb materiálu spôsobený vlhkosťou a všetky škody, ktoré z toho vyplývajú.

Ďalším charakteristickým rysom je odstránenie všetkej živice z dreva počas výrobného procesu. Vďaka tomu je jednoduchšia aplikácia povrchovej úpravy a nedochádza k prieniku živice cez náter na povrch. V kombinácii so zvýšenou stabilitou a biologickou odolnosťou je možné vďaka týmto zásahom znížiť nároky na údržbu. Avšak to neznamená, že tepelne spracované drevo je stabilné voči UV žiareniu – k šednutiu materiálu dochádza rovnako ako pri prírodnom dreve. Avšak pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijako zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu a tiež vznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny.

rez-plus-cd91

Pre minimalizáciu poškodení UV žiarením a poveternostnými vplyvmi je nutné všetky povrchy nábytku PROWOOD povrchovo ošetriť ochranným náterom, pričom zvláštnu pozornosť treba venovať koncovým rezným plochám (čelám). Otvorené rezné plochy (čelá) pred aplikáciou finálnej povrchovej úpravy ošetrite špeciálnym prostriedkom z našej ponuky určeným pre konzerváciu rezných plôch (OWATROL PCD 91).

Pre finálne ošetrenie nábytku PROWOOD odporúčame použiť náterové hmoty dodávané našou firmou (OWATROL AQUADECKS®).

ThermoWood® - náter OWATROL - AQUADECKS

V prípade, že budete vyberať náterovú hmotu samostatne, odporúčame vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na báze alkydových alebo akrylových živíc. Použitie samotných olejov na prírodnej či syntetickej báze nie je odporúčané.

V prípade, že nábytok PROWOOD nie je povrchovo ošetrený (je nedostatočne alebo nevhodne ošetrený) náterovou hmotou, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, ale nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, vznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny.

Naše výrobky sú úplne ekologické a nezanechávajú žiadne negatívne dopady na životné prostredie.

ThermoWood® je možné montovať s použitím skrutiek a spojovacích prvkov vhodnej veľkosti. Otvory majú byť predvŕtané s osadením pre zapustenie hlavy skrutiek do úrovne povrchu. Skrutky s menším počtom závitov poskytujú optimálnu pevnosť spoja. Samorezné skrutky môžu byť použité bez predvŕtania. Pri aplikácii materiálu vo vlhkom prostredí je potrebné použiť spojovacie kovanie s antikoróznou úpravou. Pri zatĺkaní spojovacích prvkov sa odporúča vyvarovať sa úderu kladivom do materiálu.

Viac informácií o materiáli ThermoWood® nájdete tu.

Produkty