icon kontakt0911 554 666

Materiál pre výrobu odolného a trvanlivého dreveného nábytku PROWOOD

ThermoWood® – tepelne upravené drevo.

SHP 42 x 117 mm - hladko hobľovaný hranol z materiálu ThermoWood®

ThermoWood® je určený pre terasové a bazénové rošty, obklady fasád, pre výrobu záhradného nábytku, pre všetky interiérové aj exteriérové aplikácie a pre použitie do veľmi vlhkého prostredia.

Východiskovou surovinou pre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOOD je fínska borovica, ktorá je tepelnou a vlhkostnou úpravou spracovaná na tepelne upravené drevo – ThermoWood®. Proces modifikácie materiálu prebieha v šiestich komorách v teplotnom rozmedzí 160 - 215 ˚C.

Takto upravené drevo získa nové fyzikálne a mechanické vlastnosti. Je to najmä dlhšia trvanlivosť (minimálna životnosť materiálu je 30 rokov), odolnosť proti hnilobe, vyššia tvrdosť, lepšia rozmerová stálosť a nižšia absorpcia vody.

Počas procesu ThermoWood® nie sú používané žiadne chemické prísady a celý výrobní proces je plne ekologický. Tepelná úprava prebieha len za pomoci energie a pary. Na konci svojej životnosti tak možno ThermoWood® zaradiť do alternatívneho využitia alebo odstrániť rovnakým spôsobom ako bežné drevo.

ThermoWood® je zdravotne nezávadný a vyhovuje príslušným normám a hygienickým predpisom. Materiál pre výrobu tepelne upravenej borovice pochádza z fínskych lesov a je certifikovaný systémom PEFC.

Výrobný proces materiálu ThermoWood® – tepelné spracovanie:

Výrobný proces ThermoWood® - tepelne upravené profily

Celé tepelné spracovanie dreva – od sušenia po konečné zvlhčenie – bolo integrované tak, aby tvorilo jeden flexibilný a súvislý reťazec udalostí. Výrobné zariadenie predstavuje dlhý tunel so šiestimi oddelenými komorami, do ktorých sa po koľajišti dopravuje vopred prebrané a preložené surové rezivo. Toto rezivo postupuje tunelom a v každej komore prebiehajú rôzne fázy tepelného spracovania.

Samotný proces tepelného spracovania trvá zhruba 36 hodín a môžeme ho rozdeliť do troch hlavných fáz:

Výrobný proces ThermoWood® - tepelne upravené profily

Prvá fáza: V prvých troch komorách prebieha vysokoteplotné sušenie za pomoci pary, kde sa drevo prudko zahreje na 100 °C a následne je teplota pozvoľna zvyšovaná až na 130 °C. Tento proces spotrebuje najviac času z celého procesu tepelnej úpravy. Počas tejto fázy je vlhkosť znížená takmer až na nulu. Doba sušiacej fázy závisí na počiatočnej vlhkosti dreva, drevine a hrúbke reziva. Počas tohto sušenia sa voľná voda uvoľňuje v dôsledku rozdielu povrchového napätia a tlaku pary.

Druhá fáza: V štvrtej komore dochádza k samotnému tepelnému spracovaniu, ktoré sa vykonáva v uzavretých komorách, v ktorých je teplota zvyšovaná na 185 – 215 °C v závislosti na stupni tepelnej úpravy (Thermo-S alebo Thermo-D). Pri dosiahnutí požadovanej teploty je táto teplota udržovaná po dobu 2 – 3 hodín.

Tretia fáza: Para je používaná počas sušenia aj tepelného spracovania ako ochrana. Ochranná parná hmlovina chráni drevo pred vznietením a ovplyvňuje chemické zmeny, ku ktorým dochádza v dreve. Posledné dve komory slúžia ku konečnej normalizácii. Drevo je po tepelnom ošetrení kontrolovane ochladzované. Zvláštna starostlivosť musí byť v tejto fázy venovaná vysokému teplotnému rozdielu medzi drevom a vonkajším vzduchom, ktorý môže spôsobiť trhliny. Okrem toho musí byť drevo znovu vlhčené, aby malo vhodnú vlhkosť pred konečným použitím. Konečná vlhkosť dreva má podstatný vplyv na jeho pracovné vlastnosti – je obtiažne pracovať s drevom, ktoré je príliš suché. Po konečnej úprave by mala byť konečná vlhkosť dreva 5 - 7 %. V závislosti na stupni tepelného ošetrenia a rezive trvá fáza konečnej normalizácia 5 - 15 hodín.

Druhy tepelne upraveného dreva ThermoWood®:

Klasifikácia tepelných úprav ThermoWood®

Vo Fínsku sa uplatňuje spoločná klasifikácia členských firiem vyrábajúcich ThermoWood® združených vo fínskej Asociácii výrobcov ThermoWood® (TWA), ktorá zahŕňa dve hlavné kategórie nazvané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnosť).

Podľa týchto kategórií sú v rámci výroby tohto materiálu označené produkty  LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Podľa druhu kategórie sa určuje, k akému účelu smie byť tepelne  upravené drevo použité. Toto rozdelenie je záväzné a nie je povolené materiály zamieňať (povolené je iba používanie materiálu upraveného v kategórii Thermo-D v interiéri).

LunaThermo-S Drevo označené LunaThermo-S spadá v rámci biologickej odolnosti (odolnosti proti hnilobe) do kategórie 3, definovanej v norme EN 113

LunaThermo-D Obdobne drevo označené LunaThermo-D patrí do kategórie 2, čo znamená dobrú odolnosť proti hnilobe.

Pre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOOD bol uprednostnený vstupný materiál tepelnej úpravy Thermo–D (durability = odolnosť), ktorý je ošetrený pri teplote 212°C ±3°C a patrí do triedy biologickej odolnosti D2, ktorá predstavuje veľmi dobrú biologickú odolnosť a je doložená holandským certifikátom KOMO.

V dlhodobo ohrievanom dreve dochádza ku chemickým reakciám a ku zmene fyzikálnych a mechanických vlastností. Zmena vo vlastnostiach je spôsobená hlavne tepelnou degradáciou hemicelulózy. Požadované zmeny sa začnú objavovať už okolo 150°C a pokračujú s postupne sa zvyšujúcou teplotou. Výsledkom je zníženie napúčania a zosychania dreva (zvýšenie rozmerovej stability), zvýšenie biologickej odolnosti a tmavnutie farby.

Pri tepelnej úprave z dreva vytekajú niektoré vylúhovateľné látky (živica), drevo sa stáva ľahším. Rovnovážna vlhkosť, tepelná vodivosť a pH sú znížené, naopak tepelne izolačné vlastnosti sú zvýšené. Tvrdosť dreva a pevnostné vlastnosti sú tiež zmenené.

Tepelná úprava zvyšuje dobu trvanlivosti materiálu ThermoWood® na viac ako 30 rokov bez použitia povrchového ošetrenia. Pri tepelnom procese je degradovaná hemicelulóza, ktorá slúži ako zdroj potravy drevokazným hubám a škodcom. Dôsledkom toho je, že ThermoWood® nie je napadaný týmito parazitmi.

V porovnaní s normálnym drevom pohltí tepelne upravené drevo ThermoWood® výrazne menej vlhkosti vo forme vodnej pary. Hydroskopická rovnovážna vlhkosť tepelne upraveného dreva je o 30 – 50 % nižšia ako pri akomkoľvek inom druhu dreva, vrátane impregnovaného dreva.

Pri teplote okolo 20 °C, kedy je relatívna vlhkosť vzduchu 60 – 70 %, je rovnovážna vlhkosť tepelne upraveného dreva asi 6 – 7 %. Pokiaľ relatívna vlhkosť stúpne na 80 %, rovnovážna vlhkosť dreva je stále iba okolo 8 %. Tým sa podstatne zníži pohyb materiálu spôsobený vlhkosťou a všetky škody, ktoré z toho vyplývajú.

Ďalším charakteristickým rysom je odstránenie všetkej živice z dreva počas výrobného procesu. Vďaka tomu je jednoduchšia aplikácia povrchovej úpravy a nedochádza k prieniku živice cez náter na povrch. V kombinácii so zvýšenou stabilitou a biologickou odolnosťou je možné vďaka týmto zásahom znížiť nároky na údržbu. Avšak to neznamená, že tepelne spracované drevo je stabilné voči UV žiareniu – k šednutiu materiálu dochádza rovnako ako pri prírodnom dreve. Avšak pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijako zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu a tiež vznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny.

rez-plus-cd91

Pre minimalizáciu poškodení UV žiarením a poveternostnými vplyvmi je nutné všetky povrchy nábytku PROWOOD povrchovo ošetriť ochranným náterom, pričom zvláštnu pozornosť treba venovať koncovým rezným plochám (čelám). Otvorené rezné plochy (čelá) pred aplikáciou finálnej povrchovej úpravy ošetrite špeciálnym prostriedkom z našej ponuky určeným pre konzerváciu rezných plôch (OWATROL PCD 91).

Pre finálne ošetrenie nábytku PROWOOD odporúčame použiť náterové hmoty dodávané našou firmou (OWATROL AQUATHERM®).

ThermoWood® - náter OWATROL - AQUATHERM

V prípade, že budete vyberať náterovú hmotu samostatne, odporúčame vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na báze alkydových alebo akrylových živíc. Použitie samotných olejov na prírodnej či syntetickej báze nie je odporúčané.

V prípade, že nábytok PROWOOD nie je povrchovo ošetrený (je nedostatočne alebo nevhodne ošetrený) náterovou hmotou, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, ale nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, vznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny.

Naše výrobky sú úplne ekologické a nezanechávajú žiadne negatívne dopady na životné prostredie.

ThermoWood® je možné montovať s použitím skrutiek a spojovacích prvkov vhodnej veľkosti. Otvory majú byť predvŕtané s osadením pre zapustenie hlavy skrutiek do úrovne povrchu. Skrutky s menším počtom závitov poskytujú optimálnu pevnosť spoja. Samorezné skrutky môžu byť použité bez predvŕtania. Pri aplikácii materiálu vo vlhkom prostredí je potrebné použiť spojovacie kovanie s antikoróznou úpravou. Pri zatĺkaní spojovacích prvkov sa odporúča vyvarovať sa úderu kladivom do materiálu.

Viac informácií o materiáli ThermoWood® nájdete tu.

Záhradný nábytok - certifikáty materiálu ThermoWood®

SYSTÉM RIADENIA KVALITY VÝROBY MATERIÁLU ThermoWood ®
POUŽITÉHO PRE VÝROBU ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU PROWOOD

Fínska Asociácia výrobcov ThermoWood® (TWA)

Certifikácia kvality výrobného procesu

Výroba produktu ThermoWood® je realizovaná vo výrobnom závode v meste Iisalmi v strednom Fínsku. Tento závod je riadený prísnymi pravidlami systému kvality. Systém kvality pre výrobu ThermoWood® bol vytvorený v spolupráci s fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (TWA) a stanovuje priemyslový štandard pre tento produkt. Oy Lunawood Ltd je vedúcou spoločnosťou na trhu vysoko kvalitných produktov z ThermoWood®.

Fínska Asociácie výrobcov ThermoWood® (TWA)
Fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy

Na splnenie štandardných požiadaviek TWA na kvalitu materiálu ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohliada fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy.

Fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy

SKH produktový certifikát KOMO

Certifikát KOMO® o biologickej odolnosti a kvalite výroby

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený holandskou spoločnosťou SKH produktový certifikát KOMO pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci požiadavky na biologickú odolnosť a kvalitu výroby.

Vydanie certifikátu KOMO spoločnosťou SKH znamená nezávisle overenú kvalitu výrobku.

SKH produktový certifikát KOMO
Kolektívna certifikačná značka KOMO

Kolektívna certifikačná značka KOMO zaručuje, že stavebníctvo môže dôverovať kvalite výrobkov, procesov, systémov a služieb. Pol storočia skúseností znamená, že KOMO je číslo jedna ako odborník v oblasti certifikovaných výrobkov a procesov v Holandsku. Certifikáty boli vydané pre veľmi širokú škálu produktov a procesov. Užívatelia môžu následne dôverovať kvalite týchto výrobkov a procesov. Čo viac, produkty s označením KOMO sú automaticky v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi pre stavebníctvo, ako sú stavebné vyhlášky, vyhlášky na kvalitu pôdy a iné požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti.

Kolektívna certifikačná značka KOMO

Britský certifikát BRE

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený britský certifikát BRE pre produkt ThermoWood® dokladujúci minimálnu životnosť materiálu 30 rokov. Building Research Establishment (BRE) je britská súkromná, nezávislá a nestranná organizácia, ktorá vykonáva výskum, testovanie, školenie a poradenstvo vo výstavbe a stavebnom priemysle. Pomáha klientom vytvárať lepšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie produkty, budovy, spoločnosti a podniky a podporuje inovácie potrebné k dosiahnutiu tohto cieľa. BRE bola založená v roku 1972, ale história siaha až 90 rokov späť. Počas tej doby došlo k zlúčeniu niekoľkých samostatných výskumov, testovaniu a schvaľovaniu. Boli vytvorené také špeciálne laboratóriá na skúmanie využitia všetkých aspektov dreva, pevnostné skúšky, zabránenie napadnutia hmyzom apod. V roku 1997 prestali používať plné meno "Building Research Establishment" a premenovali sa jednoducho na" BRE ".

Britský certifikát BRE

Výrobky vonkajších obkladov z dreva ThermoWood® nesú označenie CE

Certifikované výrobky

Výrobky vonkajších obkladov z dreva ThermoWood® majú označenie CE. Drevené obkladové profily a panely sú vyrobené podľa EC Smernice 89/106/EEC (Smernica o stavebných výrobkoch – CPD) a v prípade vonkajšieho použitia sú v súlade s normou EN 14915:2006, kedy sú brané do úvahy požiadavky napísané v prílohe ZA Označenie CE je možné nájsť v každom balení vonkajších obkladov materiálu ThermoWood®.

Výrobky vonkajších obkladov z dreva ThermoWood® nesú označenie CE

PEFC certifikát

Certifikát PEFC o pôvode vstupného materiálu

Materiál pre výrobu ThermoWood® vo fínskom závode v Iisalmi je zabezpečovaný z trvale udržateľných obhospodarovaných lesov. Účelom certifikácie lesov v systéme PEFC je dosiahnuť trvale udržateľného hospodárenia u všetkých vlastníkov lesov. Trvale udržateľné hospodárenie v lesoch znamená využívanie lesov takým spôsobom a v takom rozsahu, že ich stabilita, druhová rozmanitosť, produkčná schopnosť, regeneračná kapacita, vitalita a schopnosť plniť všetky užitočné funkcie lesa zostanú trvale zabezpečené. Spotrebiteľský reťazec lesných produktov je certifikovaný PEFC certifikátom (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo užívať logo PEFC.

Prostredníctvom certifikácie spotrebiteľského reťazca (C-o-C, „chain of custody“) je možné zaručiť, že konečný výrobok pochádza z certifikovaných a kontrolovaných lesov s certifikátom PEFC. V praxi to znamená, že každý spracovateľ v reťazci od vlastníka lesa, cez ťažobné, spracovateľské, výrobné, obchodné spoločnosti až k zákazníkovi musí získať certifikát podľa požiadaviek PEFC. To je zárukou pôvodu dreva vo výrobku a ubezpečením zákazníka o pôvode materiálu.

Viac informácií o certifikácii nájdete na stránkach PEFC certifikácie www.pefc.sk alebo www.pefc.org.

PEFC certifikát
Certifikačná spoločnosť Inspecta

Dohľad nad dodržiavaním podmienok určených PEFC pravidelne kontroluje certifikačná spoločnosť INSPECTA. INSPECTA je predným poskytovateľom služieb vo forme inšpekcií, testovania, certifikácie a technického poradenstva a školenia v severnej Európe. Identifikuje tovar dobrej kvality, ukazuje, ktoré produkty sú dôveryhodné a bezpečné. Zaručuje rešpektovanie požiadaviek EU na bezpečnosť zákazníka, jeho zdravia a životného prostredia.

Certifikačná spoločnosť Inspecta

Nordic Ecolabel ochranná známka - environmentálna značka

NORDIC ECOLABEL – oficiálna ekoznačka v severských krajinách.

Nordic Ecolabel je oficiálna ekoznačka v škandinávskych krajinách a bola založená v roku 1989 Radou ministrov severských krajín za účelom poskytovania environmentálneho systému označovania, ktoré by prispelo k udržateľnej spotrebe. Je to dobrovoľné a jasné ekoznačenie produktov a služieb. Nordic Ecolabel bol tiež zavedený ako praktický nástroj pre spotrebiteľov, ktorý im pomôže aktívne vybrať ekologické produkty.

Nordic Ecolabel je medzinárodne známy. Nedávny škandinávsky prieskum trhu ukázal, že v severských krajinách 94 percent uznáva túto ochrannú známku ako ekoznačku.

Nordic Ecolabel ochranná známka - environmentálna značka
Produkty