icon kontakt0911 554 666

Tepelne upravené drevo ThermoWood® - odporúčania k montáži

Súhrn základných informácií pre montáž profilov z materiálu ThermoWood®.

Tepelne upravené drevo ThermoWood®Všetky profily ThermoWood® musia byť inštalované jadrovou stranou (lícnou) smerom von!

Všetky profily ThermoWood® musia byť inštalované jadrovou stranou (lícnou) smerom von

Tepelne upravené drevo ThermoWood®Maximálne osové rozstupy roštov pre montáž profilov z ThermoWood®:
      45 cm - pri podkladových terasových roštoch pre montáž terasových profilov hrúbky 26 mm,
      60 cm - pri podkladových roštoch pre montáž fasádnych obkladových profilov,
      90 - 100 cm - pri konštrukciách pre montáž špeciálnych žalúziových profilov (SSS 26 x 68 mm a HSS 28/42 x 42 mm).

Tepelne upravené drevo ThermoWood®Profily ThermoWood® je možné montovať s použitím skrutiek a klincov vhodnej veľkosti. Otvory pre skrutky majú byť predvŕtané s osadením pre zapustenie hlavy skrutky do úrovne povrchu. Skrutky s menším počtom závitov poskytujú optimálnu pevnosť spoja. Samorezné skrutky môžu byť použité bez predvŕtania. Pri aplikácii materiálu vo vlhkom prostredí je nutné použiť spojovacie kovanie s antikoróznou úpravou a najvhodnejšie je použitie nerezových materiálov.

Tepelne upravené drevo ThermoWood®Pri zatĺkaní spojovacích prvkov a práci s materiálom ThermoWood® sa odporúča vyvarovať úderu kladivom do povrchu materiálu.

Tepelne upravené drevo ThermoWood®V prípade, že je vyžadovaná konštrukčná pevnosť, nemal by byť materiál ThermoWood® v dlhodobom styku s vlhkou pôdou a nemal by sa ani používať v hlbokých podzemných aplikáciách, vzhľadom k možnej strate svojej pevnosti. V prípade, že konštrukčná pevnosť vyžadovaná nie je, je toto použitie možné, pretože materiál ThermoWood® má dobrú odolnosť voči rozkladu.

UPOZORNENIE
Vyvarujte sa kontaktu dreva ThermoWood® a kovových materiálov okrem nehrdzavejúcej ocele. Pri realizovaní dodatočných prác s kovom (brúsenie, vŕtanie a pod.) dbajte na to, aby kovové piliny neprišli do styku s drevom ThermoWood®.

Inštruktážne video – jedna z možností montáže drevenej ThermoWood terasy

Inštruktážne video – montáž ThermoWood drevenej fasády – horizontálne

Produkty