icon kontakt0911 554 666

Tepelne upravené drevo ThermoWood® - certifikáty

SYSTÉM RIADENIA KVALITY

Fínska Asociácie výrobcov ThermoWood® (TWA

Certifikácia kvality výrobného procesu

Výroba produktu ThermoWood® je realizovaná vo výrobnom závode v meste Iisalmi v strednom Fínsku. Tento závod je riadený prísnymi pravidlami systému kvality. Systém kvality pre výrobu ThermoWood® bol vytvorený v spolupráci s fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (TWA) a stanovuje priemyselný štandard pre tento produkt. Oy Lunawood Ltd je vedúcou spoločnosťou na trhu vysoko kvalitných produktov z ThermoWood®.

Fínska Asociácie výrobcov ThermoWood® (TWA)
Fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy

Na splnenie štandardných požiadaviek TWA na kvalitu materiálu ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohliada fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy.

Fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy

SKH produktový certifikát KOMO

Certifikát KOMO® o biologickej odolnosti a kvalite výroby

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený holandskou spoločnosťou SKH produktový certifikát KOMO pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci požiadavky na biologickú odolnosť a kvalitu výroby.

Vydanie certifikátu KOMO spoločnosťou SKH znamená nezávisle overenú kvalitu výrobku.

SKH produktový certifikát KOMO
Kolektívna certifikačná značka KOMO

Kolektívna certifikačná značka KOMO zaručuje, že stavebníctvo môže dôverovať kvalite výrobkov, procesov, systémov a služieb. Pol storočia skúseností znamená, že KOMO je číslo jedna ako odborník v oblasti certifikovaných výrobkov a procesov v Holandsku. Certifikáty boli vydané pre veľmi širokú škálu produktov a procesov. Užívatelia môžu následne dôverovať kvalite týchto výrobkov a procesov. Čo viac, produkty s označenie KOMO sú automaticky v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi pre stavebníctvo, ako sú stavebné vyhlášky, vyhlášky na kvalitu pôdy a iné požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti.

Kolektívna certifikačná značka KOMO

Britský certifikát BRE

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený britský certifikát BRE pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci minimálnu životnosť materiálu 30 rokov. Building Research Establishment (BRE) je britská súkromná, nezávislá a nestranná organizácia, ktorá vykonáva výskum, testovanie, školenia a poradenstvo vo výstavbe a stavebnom priemysle. Pomáha klientom vytvárať lepšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie produkty, budovy, spoločnosti a podniky a podporuje inovácie potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. BRE bola založená v roku 1972, ale história siaha až 90 rokov späť. Počas tej doby došlo k zlúčeniu niekoľkých samostatných výskumov, testovania a schvaľovania. Boli vytvorené tiež špeciálne laboratória na skúmanie využitia všetkých aspektov dreva, pevnostné skúšky, zabránenie napadnutiu hmyzom a pod. V roku 1997 prestali používať plné meno "Building Research Establishment" a premenovali sa jednoducho na "BRE".

Britský certifikát BRE

Výrobky vonkajších obkladov z dreva ThermoWood® nesú označenie CE

Certifikované výrobky

Výrobky vonkajších obkladov z dreva ThermoWood® majú označenie CE. Drevené obkladové profily a panely sú vyrobené podľa EC Smernice 89/106 / EEC (Smernica o stavebných výrobkoch - CPD) a v prípade vonkajšieho použitia sú v súlade s normou EN 14915: 2006, kedy sú brané do úvahy požiadavky napísané v prílohe ZA. Označenie CE možno nájsť v každom balení vonkajších obkladov materiálu ThermoWood®.

Výrobky vonkajších obkladov z dreva ThermoWood® nesú označenie CE

PEFC certifikát

Certifikát PEFC o pôvode vstupného materiálu

Materiál pre výrobu ThermoWood® vo fínskom závode v Iisalmi je zabezpečovaný z trvalo udržateľných obhospodarovaných lesov. Účelom certifikácie lesov v systéme PEFC je dosiahnuť trvalo udržateľného hospodárenia pri všetkých vlastníkov lesov. Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch znamená využívanie lesov takým spôsobom a v takom rozsahu, že ich stabilita, druhová rozmanitosť, produkčná schopnosť, regeneračná kapacita, vitalita a schopnosť plniť všetky užitočné funkcie lesa zostanú trvalo zabezpečené. Spotrebiteľský reťazec lesných produktov je certifikovaný PEFC certifikátom (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo používať logo PEFC.

Prostredníctvom certifikácie spotrebiteľského reťazca (C-o-C, "chain of custody") je možné zaručiť, že konečný výrobok pochádza z certifikovaných a kontrolovaných lesov s certifikátom PEFC. V praxi to znamená, že každý spracovateľ v reťazci od vlastníka lesa, cez ťažobné, spracovateľské, výrobné, obchodné spoločnosti až k zákazníkovi musí získať certifikát podľa požiadaviek PEFC. To je zárukou pôvodu dreva vo výrobku a uistením zákazníka o pôvode materiálu.

Viac informácií o certifikáciu nájdete na stránkach PEFC certifikácie www.pefc.sk nebo www.pefc.org.

PEFC certifikát
Certifikačná spoločnosť Inspecta

Dohľad nad dodržiavaním podmienok určených PEFC pravidelne kontroluje certifikačná spoločnosť Inspecta. Inspecta je popredným poskytovateľom služieb vo forme inšpekcií, testovania, certifikácií a technického poradenstva a školení v severnej Európe. Identifikuje tovar dobrej kvality, ukazuje, ktoré produkty sú dôveryhodné a bezpečné. Zaručuje rešpektovanie požiadaviek EÚ na bezpečie zákazníka, jeho zdravia a životného prostredia.

Certifikačná spoločnosť Inspecta

Nordic Ecolabel ochranná známka - environmentálna značka

NORDIC ECOLABEL - oficiálna environmentálna značka v severských krajinách

Nordic Ecolabel je oficiálna environmentálna značka v škandinávskych krajinách a bola založená v roku 1989 Radou ministrov severských krajín na účely poskytovania environmentálneho systému označovania, ktoré by prispelo k udržateľnej spotrebe. Je to dobrovoľné a jasné environmentálne označovanie produktov a služieb. Nordic Ecolabel bol tiež zavedený ako praktický nástroj pre spotrebiteľov, ktorý im pomôže aktívne vybrať ekologické produkty.

Nordic Ecolabel je medzinárodne známy. Nedávny škandinávsky prieskum trhu ukázal, že v severských krajinách 94 percent uznáva túto ochrannú známku ako environmentálnu značku.

Nordic Ecolabel ochranná známka - environmentálna značka

EPD - Rakennustieto - Environmentální prohlášení ThermoWood Lunawood

EPD – Rakennustieto - Environmentálne prehlásenie ThermoWood Lunawood

Environmentálne prehlásenie o ekologickom produkte Lunawood, EPD bolo v roku 2022 aktualizované na ISO EN 15804 + A2.

Ekologická účinnosť produktov Lunawood Thermowood je pozoruhodne pozitívna. Produkty Lunawood viažu päťkrát viac uhlíka ako emisie CO2 z výroby.

Lunawood EPD je teraz aktualizovaný na ISO EN 15804 + A2 a je schválený RTS, fínskou autoritou EPD. Hrdo sa účastníme boja proti zmene klímy.

EPD - Rakennustieto - Environmentální prohlášení ThermoWood Lunawood
Produkty