icon kontakt0911 554 666

Tepelne upravené drevo ThermoWood® - často kladené otázky

1.  V čom je tepelne upravené drevo ThermoWood® iné oproti bežným drevinám?

Už naši predkovia vedeli, že pokiaľ chcú predĺžiť životnosť dreva, ktoré zatĺkali do zeme ako stĺpy pre ohrady, je potrebné vykonať jeho opálenie. Táto činnosť im predĺžila životnosť materiálu až trojnásobne. Dnes prebieha tepelná úprava reziva priemyslovo riadeným spôsobom práve za účelom predĺženia životnosti. Takto ošetrené rezivo stráca schopnosť absorpcie vzdušnej vlhkosti a tým sa celkom odlišuje od bežného reziva, ktoré je upravené len sušením v sušičkách (toto drevo napúča, pokiaľ sa nachádza vo vlhkom prostredí a následne vysychá po znížení okolitej vlhkosti). Tepelne spracované drevo ThermoWood® má túto vlastnosť podstatne zníženú. Jeho vnútorná vlhkosť sa pohybuje okolo 6 %.

2.  Môžu byť pre tepelne upravené drevo ThermoWood® použité rôzne dreviny? 

Tepelnú úpravu umožňujú takmer všetky dreviny. Severské dreviny, ako sú borovica, smrek, breza a osika, sú vhodné pre tepelnú úpravu. Ďalej sa môže tepelne upraviť prinajmenšom niekoľko druhov tvrdého dreva, napr. buk, dub a jaseň. Najbežnejšie používanou drevinou je však v dnešnej dobe hlavne borovica.

3.  Ak dlho vydrží tepelne spracované drevo ThermoWood®?

Na základe testov niekoľkých renomovaných skúšobní bolo stanovené, že drevo patrí do 2. triedy biologickej odolnosti a musí byť schopné minimálne 30 ročnej životnosti. Odolnosť tohto tepelne upraveného dreva ThermoWood® proti rozkladu je ďaleko lepšia ako pri bežných ihličnatých drevinách alebo odpovedajúcich tropických listnatých drevinách. Veľká rozmerová stálosť zvyšuje životnosť výrobkov z ThermoWood®. Niekoľko ďalších faktorov, ako je frekvencia následných povrchových úprav, kontrola poškodenia a všeobecná údržba môže pomôcť udržať tepelne upravené drevo ThermoWood® v dobrom stave po veľmi dlhú dobu používania v exteriéri.

4.  Prečo je ThermoWood® tak odolný aj napriek tomu, že bola odstránená živica a ďalšie vylúhovateľné látky?

Trvanlivosť tepelne modifikovaného dreva ThermoWood® vychádza zo zmien, ktoré sa uskutočnia v chemických zlúčeninách dreva. Hemicelulózy (cukry) dreva sa rozkladajú, huby teda nemajú k dispozícii žiadne živiny. Aby prosperovali a rozkladali drevo, potrebujú huby správnu teplotu (najmenej 5 °C), správnu vlhkosť dreva (cez 20 %) a cukry. Vlhkosť tepelne upraveného dreva sa pohybuje okolo 6 – 8 %, aj keď sú konštrukcie v kontakte so zemou alebo aj keď je relatívna vlhkosť vzduchu 90 %. Tým sa zabráni alebo aspoň významne spomaľuje rast húb. Navyše pravidelná povrchová úprava odporúčanými náterovými hmotami znižuje absorpciu vlhkosti do tepelne upraveného dreva ThermoWood®.

5.  Sú počas tepelnej úpravy pri výrobe tepelne modifikovaného dreva ThermoWood® pridané nejaké chemikálie?

Počas výrobného procesu tepelne modifikovaného dreva ThermoWood® nie sú používané žiadne chemické prísady. Tepelná úprava pracuje iba na základe tepelnej energie a pary. Vzhľadom k úplnej ekologickosti výroby tak možno na konci životnosti drevo ThermoWood® zaradiť do alternatívneho využitia alebo odstrániť rovnakým spôsobom ako bežné drevo.

6.  Môže byť tepelne spracované drevo ThermoWood® použité v styku so zemou?

Výskum ukázal, že sa tepelne upravené drevo ThermoWood® nerozkladá, aj keď je v kontakte so zemou. Trvalým kontaktom so zemou alebo vodou sa však vytvárajú chemické reakcie, ktoré spôsobujú, že tepelne upravené drevo ThermoWood® stráca svoju pevnosť. Neodporúča sa teda, aby objekty z materiálu ThermoWood® boli v neustálom kontakte s vlhkou zemou, odporúča sa vždy vykonať pod tieto konštrukcie drenážnu podkladovú vrstvu z priepustných materiálov (štrky alebo štrkopiesky).

7.  Je možné tepelne spracované drevo ThermoWood® lepiť?

Praktické skúsenosti ukázali, že môžu byť na takto modifikované drevo ThermoWood® použité všetky druhy lepidiel. Pokiaľ si prajete používať vodorozpustné, ako sú PVAC lepidla, je potrebné vziať do úvahy, že tepelne upravené drevo absorbuje vodu pomalšie ako bežné drevo. Teda musíme nechať  viac času na zaschnutie lepidla. Je však potrebné zvážiť, k akému účelu bude zlepený výrobok používaný. Vzhľadom k použitiu výrobkov z tepelne upraveného dreva ThermoWood® prevažne vo vlhkom prostredí je lepidlo na bázy PVAC nevhodné. Pre toto použitie odporúčame lepidlá na bázy polyuretánov alebo im podobné, určené špeciálne do vlhkého prostredia.

8.  Aký vplyv má UV žiarenie na tepelne upravené drevo ThermoWood®?

Slnečné UV žiarenie spôsobuje predovšetkým farebné zmeny na povrchu materiálu ThermoWood® a postupné zošednutie v závislosti na stupni oslnenia materiálu podľa jeho umiestnenia (zatienené plochy menia farbu pomalšie , naopak plochy vystavené priamemu slnečnému svetlu menia farbu rýchlejšie). Na farebných zmenách sa podieľajú rovnako poveternostné vplyvy.

9.  Čo je to patina?

Tepelná úprava prebieha úplne bez chemických prostriedkov. ThermoWood® teda nie je nijak upravené v zmysle ochrany proti pôsobeniu UV žiarenia a poveternostných vplyvov.
Tieto dva faktory predovšetkým spôsobujú prirodzenú stratu pôvodného odtieňa rovnako tak, ako je tomu pri všetkých ostatných drevinách, či už tropických, tak aj tuzemských. Farebné zmeny materiálu ThermoWood® sú iba povrchovým javom - zvetraním mikroskopickej povrchovej vrstvičky dreva, na ktorú pôsobí predovšetkým UV žiarenie. Rovnako dochádza k miernemu povrchovému zvrásneniu materiálu a vzniku vlásočnicových povrchových trhliniek.
Tieto farebné zmeny však nemajú vplyv na odolnosť materiálu proti vlhkosti, drevokazným hubám a škodcom a teda ani na udávanú celkovú životnosť v dĺžke minimálne 30 rokov.
V prípade požiadavky na zachovanie farebnosti, je dobré ošetriť ThermoWood® vhodným náterom, ktorý obsahuje UV filter a materiál ochráni pred stratou farebnosti.

10.  Ako odstrániť z materiálu ThermoWood® šedý vzhľad (patinu)?

V prípade, že ThermoWood® neošetríte a po nejakej dobe sa rozhodnete pre náter už farebne zmeneného tepelne spracovaného dreva ThermoWood®, máme pre Vás riešenie. V ponuke ošetrujúcich prostriedkov pre povrchovú úpravu ThermoWood® máme odstraňovač drevnej šedi OWATROL NET-TROL, ktorý Vašu terasu, fasádu alebo záhradný nábytok spoľahlivo a jednoducho zbaví nežiadúcej šedi. Následný náter produktom OWATROL AQUATHERM potom odtieň Vašej terasy zafixuje na dlhšie obdobie. Po ošetrení prípravkami pre odstránenie šedi a obnovení náterov, ochraňujúcich ThermoWood® pred účinkami UV žiarenia, získate opäť pôvodný vzhľad materiálu ThermoWood®. Tento proces je možné opakovať ľubovoľne často. Nami preferované nátery OWATROL neobsahujú žieraviny ani rozpúšťadlá, ktoré by poškodili povrch dreva leptaním či inak. Ide o ekologicky nezávadné prostriedky pre šetrnú údržbu materiálu ThermoWood®.

11.  Aký druh povrchovej úpravy je vhodný pre tepelne upravené drevo ThermoWood® pre použitie v exteriéri?

Tepelne modifikované drevo ThermoWood® sa môže použiť vonku bez akejkoľvek povrchovej úpravy, ale výsledný vzhľad bude rovnaký ako pri bežnom dreve. Povrch zošedne a zvráskavie. Najnovší výskum a skúsenosti ukazujú, že je rozumné ošetriť povrch tepelne upraveného dreva ThermoWood® rovnako ako všetky ihličnaté, listnaté a tvrdé dreviny. Nátery chránia drevo predovšetkým pred nepriaznivými účinkami UV žiarenia a pred problémami spôsobenými zmenami vo vlhkosti (vznik praskliniek, zmeny farby apod.). K ošetreniu v exteriéri odporúčame vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na bázy alkydových či akrylových živíc. Použitie samotných olejov na prírodnej bázy ani na bázy syntetickej sa neodporúča.

12.  Prečo nie je odporúčané použite prírodných olejov na ošetrenie tepelne upraveného materiálu ThermoWood®?

Oleje na prírodne bázy obsahujú zložky, ktoré boli z masívneho dreva ThermoWood® pri výrobe zložito vylučované tepelným procesom a materiál ThermoWood® by nimi bol znovu nasýtený.

13.  Môžu byť použité na ošetrenie tepelne upraveného dreva ThermoWood® náterové hmoty na báze syntetických olejov?

Áno, syntetické oleje môžu byť na ošetrenie tepelne modifikovaného dreva ThermoWood® použité, ale životnosť takto ošetreného povrchu materiálu ThermoWood® je iba krátkodobá a údržba musí prebiehať vo veľmi krátkych časových intervaloch alebo musí byť pri prvotnom ošetrení aplikovaných viac vrstiev povrchovej úpravy tak, aby bol materiál ThermoWood® úplne nasýtený. Dôvod je ten, že pri tepelnom procese a výrobe dreva ThermoWood® dochádza k zmene vnútornej štruktúry dreva a tiež k vylúhovaniu nežiadúcich zložiek. Výsledkom tepelného výrobného procesu je fakt, že vnútorná štruktúra materiálu ThermoWood® obsahuje viac vzduchu. Aj napriek tomu, že je masívne drevo ThermoWood® veľmi málo nasiakavé, je veľmi malá molekula oleja schopná po nejakom čase do dreva preniknúť. Vďaka zmenenej vnútornej štruktúre tepelne spracovaného dreva ThermoWood® preniká však veľmi hlboko do dreva a povrch tak zostáva nenasýtený. Preto je potrebné aplikovať viac vrstiev tak, aby bolo masívne drevo ThermoWood® celkom nasýtené, čo je veľmi nákladné a časovo náročné. Preto syntetické oleje nemôžeme priamo odporučiť.

14.  Prečo odporúčate ako vhodnú povrchovú úpravu materiálu ThermoWood® vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na báze alkydových či akrylových živíc?

Jedine tieto náterové hmoty dokážu povrch tepelne ošetreného dreva ThermoWood® veľmi dobre nasýtiť a drevo je tak dlhodobo chránené pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Princíp je veľmi jednoduchý: do materiálu ThermoWood®, ktorý je veľmi málo nasiakavý, dokáže po nejakom čase preniknúť veľmi malá molekula oleja, ktorý je základom týchto farieb. Po preniknutí do dreva spomaľuje prenikaniu do hĺbky pomerne veľká molekula vody, ktorá je riedidlom týchto náterových hmôt. Živica, ktorá je do týchto náterových hmôt pridávaná, potom dosiahne to, že náter pod povrchom „vytvrdne“ a povrch materiálu ThermoWood® je tak po aplikácii obvyklých dvoch odporúčaných vrstiev náteru veľmi dobre nasýtený.

15.  Aké vlastnosti tepelne upraveného dreva ThermoWood® ovplyvňujú povrchovú úpravu?

Nízka rovnovážna vlhkosť spolu s pomalou absorpciou vlhkosti zvyšuje rozmerovú stálosť dreva. Okrem toho tepelne upravené ihličnaté drevo neobsahuje žiadnu živicu. Tá bola všetka  odstránená z dreva počas tepelného ošetrenia. Obe tieto vlastnosti umožňujú lepšiu aplikáciu náterov a ich trvanlivosť.

16. Prečo sa musí čerstvý ThermoWood® pred finálnou povrchovou úpravou akúkoľvek náterovou hmotou prebrúsiť brúsnym papierom?

Profily ThermoWood® sú veľmi hladko ohobľované a vďaka tomu je veľmi znížená povrchová priľnavosť. Póry dreva sú uzavreté. Vďaka prebrúseniu brúsnym papierom dôjde u dreva ku zdrsneniu povrchu a otvoreniu jeho pórov. Drevo je tak oveľa lepšie pripravené na vykonanie povrchovej úpravy a zároveň sa predpokladá jej vyššia životnosť.

17.  Je vôňa materiálu ThermoWood® škodlivá?

Testy preukázali, že tepelne modifikované drevo ThermoWood® nevypúšťa žiadne škodlivé látky alebo pachy. Nemusíme sa teda tejto vône obávať. Časom sa navyše úplne vytratí.

18. Ako často musí byť vykonaná údržba materiálu ThermoWood®?

Podľa najaktuálnejších a najdostupnejších informácií sa odporúča ošetriť povrch tepelne upraveného dreva najneskôr 1x za 2 roky. Skoršia úprava sa vykonáva v závislosti na vzhľade materiálu (pokiaľ sú na povrchu zistené nedostatky v povrchovej úprave skôr). Dĺžka intervalu ošetrení sa mení v závislosti na tom, ako veľmi je drevo vystavené dažďu a slnečnému žiareniu. Všeobecne platí, že nafarbené povrchy majú tendenciu vydržať dlhšiu dobu.

19.  Ako vlhkosť preniká do dreva ThermoWood® a ako tomu zabrániť?

Rovnako ako v prípade normálneho dreva sa voda tiež primárne vstrebáva cez čelá tepelne upraveného dreva ThermoWood®. Aby sa zabránilo vstrebávaniu vody, odporúča sa preto niekoľkokrát ošetriť čelá materiálu ThermoWood® vhodným náterom na toto drevo. Všeobecné pravidlo je, ako náhle sa vytvorí film na hrane dreva, môžeme si byť istí, že bol vykonaný dostatočný počet náterov. Druhou možnosťou ochrany dreva proti prenikaniu vlhkosti je použitie konzervačného prostriedku OWATROL PCD 91 ešte pred nanesením finálnej povrchovej úpravy. Prostriedok OWATROL PCD 91 zakonzervuje rezné plochy (čelá) a zabráni tak následnému prenikaniu vlhkosti a praskaniu dreva v oblasti rezných plôch (čiel).
V porovnaní s normálnym drevom, tepelne upravené drevo pohltí výrazne menej vlhkosti vo forme vodnej pary. Hydroskopická rovnovážna vlhkosť tepelne upraveného dreva je o 30 – 50 % nižšia ako pri akomkoľvek inom druhu dreva, vrátane impregnovaného dreva. Pri teplote okolo 20 °C, kedy je relatívna vlhkosť vzduchu 60 – 70 %, je rovnovážna vlhkosť tepelne upraveného dreva asi 6 – 7 %. Pokiaľ relatívna vlhkosť stúpne na 80 %, je rovnovážna vlhkosť dreva stále iba okolo 8 %. Tým sa podstatne zníži pohyb spôsobený vlhkosťou a všetky škody, ktoré z toho vyplývajú.

20.  Napáda masívny materiál ThermoWood® drevokazný hmyz?

Testy ukázali, že masívny materiál ThermoWood® je odolný proti chrobákom(červotoč - Anobium punctatum,  hrbohlav hnedý - Lyctus Bruneus, čeľaď fúzačovitý). Výsledky testov naznačujú, že materiál ThermoWood® je schopný odolať aj útoku termitov.

21.  Napadajú tepelne ošetrené drevo ThermoWood® drevokazné huby?

Výsledky testov ukázali pozoruhodnú schopnosť tepelne ošetreného dreva ThermoWood® brániť sa rozpadu pri hnedej hnilobe. Proti hubám (Poria Placentia, Coniophora puteana) tepelne ošetrené drevo ukázalo dobré výsledky po ošetrení teplotou vyššou ako 210°C. Tepelne upravené drevo použité v exteriéri vyžaduje tepelné ošetrení pri vyšších teplotách (pre záhradný nábytok PROWOOD je drevo ošetrené pri 212°C) s cieľom získať maximálnu odolnosť proti drevokazným hubám.
Skúška biologickej odolnosti podľa EN 113 odhalila veľmi dobrú odolnosť v závislosti na teplote a dobe ošetrenia. U nami používaného vstupného materiálu pre výrobu dreveného záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD je dosiahnutá 2. trieda (trvalej) biologickej odolnosti, čo máme doložené aj certifikátom KOMO od holandskej spoločnosti SKH (viď záložka Certifikáty).

22. Prečo sa materiálu ThermoWood® hovorí mŕtve drevo?

Materiál ThermoWood® je naozaj nazývaný mŕtvym drevom. Tento pojem mŕtve drevo vznikol vďaka tomu, že z materiálu ThermoWood® je pri tepelnom procese vytesnená všetka živica a ostatné biologické látky (živiny) a tiež všetka živá kultúra bola doslova pri teplotách nad 200 °C „spálená“. Preto drevo neobsahuje žiadne živé kultúry a je možné ho nazvať „mŕtve“ drevo.

Produkty