icon kontakt0911 554 666

Tepelne upravené drevo ThermoWood - povrchová úprava

Tepelne upravené drevo termowood - povrchová úprava

Základnou surovinou pre výrobu je fínska borovica, ktorá je tepelnou a vlhkostnou úpravou spracovaná na tepelne upravené drevo - ThermoWood®. Tepelná úprava prebieha úplne bez chemických prostriedkov, len za pomoci tepla a pary. Tepelne upravené drevo ThermoWood® nie je nijako ošetrené v zmysle ochrany proti UV žiareniu.

Pri tepelnej úprave dochádza k strate živice a ostatných vyluhovatelných látok a tepelne upravené drevo ThermoWood® získa nové fyzikálne a mechanické vlastnosti. Je to najmä dlhšia trvanlivosť (minimálna životnosť materiálu je 30 rokov), odolnosť proti hnilobe, vyššia pevnosť a výborná rozmerová stálosť, ktorá má hlavný a veľmi pozitívny vplyv na dĺžku životnosti povrchovej úpravy, ak sa ju rozhodnete vykonávať.

Materiál ThermoWood® možno v exteriéri aplikovať aj bez vykonania povrchovej úpravy, a to bez výrazného zníženia minimálnej životnosti, ktorá je u tepelne upraveného dreva 30 rokov.

Avšak vďaka pôsobeniu UV žiarenia a poveternostných vplyvov mení materiál ThermoWood® svoj odtieň (šedne - získa patinu), jeho povrch zvrásní, začne praskať a dôjde u neho k miernemu priečnemu priehybu. V prípade, že sa s týmito skutočnosťami nie ste schopní stotožniť, prirodzenému procesu starnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov prevedením povrchovej úpravy.

pcd91-s-celem

Pre minimalizáciu poškodenia UV žiarením, poveternostnými vplyvmi a pre udržanie krásneho karamelového vzhľadu masívneho dreva ThermoWood® je teda nutné vykonať povrchovú úpravu a všetky plochy ošetriť ochranným náterom. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať koncovým rezným plochám (čelom). Otvorené rezné plochy (čela), pred vykonaním finálnej povrchovej úpravy, ošetrite špeciálnym prostriedkom z našej ponuky, určeným pre konzerváciu rezných plôch (OWATROL PCD 91).

Pred vykonaním finálnej povrchovej úpravy akúkoľvek náterovou hmotou je nutné čerstvé tepelne upravené drevo ThermoWood® prebrúsiť (v smere letokruhov) brúsnym papierom určeným pre drevo, najlepšie o hrubosti 80.

Pre ošetrenie tepelne upraveného dreva ThermoWood® odporúčame použitie náterových hmôt OWATROL - AQUATHERM dodávaných našou firmou. Náter OWATROL - AQUATHERM je dodávaný v troch odtieňoch - odtieň Honey (med), odtieň TEAK (tík) a odtieň GRAPHITE GREY (grafitová šedá).

Náterové hmoty OWATROL - AQUATHERM dodávame v troch odtieňoch:

Poznámka: Ako podklad týchto vzoriek boli pre náter použité dosky ThermoWood® SHP 26 x 92 mm, ktoré sú najpoužívanejším materiálom na výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOOD.

Náhľad má iba informatívny charakter a reálny odtieň sa môže mierne líšiť, vzhľadom k prírodnému charakteru materiálu ThermoWood®.

OWATROL - AQUATHERM

je penetračný a priľnavý finálny náter na drevo, ktorý poskytuje pružnú, dlhotrvajúcu matnú farbu pre všetky typy dreva, vrátane tvrdých exotických drevín. OWATROL - AQUATHERM vsakuje, preniká do dreva a stabilizuje ho za účelom zníženia vzniku prasklín, deformácií a iných poškodení spôsobených vlhkosťou a slnečnými lúčmi. OWATROL - AQUATHERM sa môže aplikovať na nové aj na zvetrané drevo, poskytuje matný vzhľad zvýrazňujúci krásu dreva, pohlcuje UV žiarenie, zaisťuje dlhotrvajúci finálny náter a jednoducho sa nanáša.

Tento nami zvolený a preferovaný náter OWATROL - AQUATHERM bol našou firmou dlhodobo testovaný spolu s ostatnými náterovými hmotami a dosiahol tie najlepšie výsledky pri dlhodobom ošetrení pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Vzhľadom k vykonaným testom, našim skúsenostiam a dobrej znalosti materiálu ThermoWood® odporúčame na ošetrenie výrobkov z ThermoWood® iba vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na báze alkydových či akrylových živíc. Použitie samotných olejov na prírodnej báze ani na báze syntetickej sa neodporúča.

Jedinečnosť náteru OWATROL - AQUATHERM:

Do materiálu ThermoWood®, ktorý je veľmi málo nasiakavý, dokáže preniknúť vďaka svojim jedinečným vlastnostiam a zloženiu. Rozdiel oproti konkurenčným náterom je v jeho jedinečnej metóde náteru systémom "mokré na mokré".

ThermoWood® - náter OWATROL - AQUATHERM

Pri klasickom natieraní nanesiete prvú vrstvu, ktorá sa "vsaje" a vytvorí na povrchu dreva ochranný film určitej hrúbky a tým sa proces nasiakavosti ukončí. Po odporučenom niekoľko hodinovom zaschnutí prvej vrstvy náteru je povrch dreva potreba prebrúsiť brúsnym papierom pre dobrú priľnavosť druhej vrstvy a až potom je možné ju aplikovať. Táto druhá vrstva náteru už nevsakuje do dreva, len zväčší hrúbku náteru na povrchu dreva a tým vzniká na povrchu film, ktorý môže časom praskať a lúpať sa.

Systém náteru OWATROL "mokré na mokré" spočíva v nanesení prvej silnej vrstvy náteru, ktorú necháte vsakovať, kým nezmizne z povrchu dreva mokrý vzhľad. Toto zvyčajne trvá 15 - 20 min. Ihneď potom nanášate druhú vrstvu náteru. Týmto spôsobom si drevo "samo" povie, koľko náteru potrebuje, pretože sa proces sýtenie dreva nepreruší a drevo sa tým dokonale nasýti. Ušetríte tak čas potrebný na zaschnutí prvej vrstvy a tiež ďalšie prácny úkon - brúsenie povrchu a následné čistenie od prachu.

Inteligentné zloženie náteru OWATROL - AQUATHERM navyše zaručuje ochranu dreva zvnútra, ktorá spočíva v tom, že náter dokonale uzavrie povrch ošetreného dreva proti prenikaniu vlhkosti, ale ponechá ho zvnútra difúzne otvorený, a tak umožňuje drevu "dýchať".

Spojením unikátnych vlastností materiálu ThermoWood® (predovšetkým nízka rovnovážna vlhkosť, vysoká biologická odolnosť, vytesnenie všetkých živín a vyluhovatelných látok pri tepelnom procese) a použitie tej najoptimálnejšie náterové hmoty OWATROL - AQUATHERM dosiahnete ako vysokej životnosti samotnej povrchovej úpravy, tak aj maximálnej životnosti výrobkov z materiálu ThermoWood® a tiež tým minimalizujete čas a finančné prostriedky venované údržbe.

Pri aplikácii striktne dodržiavajte zásady stanovené v technickom liste a na obale každej náterovej hmoty!


Povrchová úprava ThermoWood® - najčastejšie otázky a odpovede:

Keďže je povrchová úprava častou témou vašich dotazov, snažili sme sa tu vybrať pár Vašich najčastejších otázok a odpovedať na ne tak, aby ste tejto problematike boli schopní plne porozumieť:

Tepelne upravené drevo ThermoWood®Je potreba výrobky z tepelne upraveného dreva ThermoWood® povrchovo ošetriť?

Výrobky z materiálu ThermoWood® možno použiť vo vonkajšom prostredí bez akejkoľvek povrchovej úpravy. Avšak ak sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijako zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, vznikania väčších ako vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny. S odstupom životnosti povrch výrobkov zosivie a začne praskať. Tomuto procesu starnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Výrobky z materiálu ThermoWood® preto najlepšie ošetrite povrchovou úpravou. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelom).

Tepelne upravené drevo ThermoWood®Aké vlastnosti tepelne upraveného dreva ThermoWood® ovplyvňujú povrchovú úpravu?

Nízka rovnovážna vlhkosť spolu s pomalou absorpciou vlhkosti zvyšuje rozmerovú stálosť masívneho dreva použitého pre výrobky z materiálu ThermoWood®. Okrem toho tepelne upravené ihličnaté drevo ThermoWood® neobsahuje žiadnu živicu. Tá bola všetka odstránená z dreva počas tepelného ošetrenia. Obe tieto vlastnosti umožňujú náterom lepšie držať na povrchu výrobkov z materiálu ThermoWood® a tiež zvyšujú ich životnosť.

Tepelne upravené drevo ThermoWood®Prečo sa musí čerstvý ThermoWood pred finálnou povrchovou úpravou akúkoľvek náterovou hmotou prebrúsiť brúsnym papierom?

Profily ThermoWood sú veľmi hladko ohobľované a vďaka tomu je veľmi znížená povrchová priľnavosť. Póry dreva sú uzavreté. Vďaka prebrúsenie brúsnym papierom dôjde u dreva ku zdrsnenie povrchu a otvorenie jeho pórov. Drevo je tak oveľa lepšie pripravené na vykonanie povrchovej úpravy a zároveň sa predpokladá jej vyššiu životnosť.

Tepelne upravené drevo ThermoWood®Aký druh povrchovej úpravy je vhodný pre výrobky z materiálu ThermoWood?

Pre ošetrenie výrobkov z masívu ThermoWood® odporúčame použitie náterových hmôt dodávaných našou firmou. V prípade, že budete vyberať náterovú hmotu samostatne, odporúčame vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na báze alkydových či akrylových živíc. Použitie samotných olejov na prírodnej alebo syntetickej báze nie je pre výrobky z materiálu ThermoWood® odporúčané.

Správna voľba povrchovej úpravy môže byť určená v závislosti na konečnom použití výrobku. Pokiaľ zákazník očakáva výrobok podobajúce sa pôvodné tmavo hnedej farbe ThermoWood®, mal by byť ošetrený náterom, ktorý obsahuje štipku hnedého pigmentu.

Tepelne upravené drevo ThermoWood®Prečo nie je odporúčané použitie prírodných olejov na ošetrenie výrobkov z materiálu ThermoWood?

Oleje na prírodnej báze obsahujú zložky, ktoré boli z masívneho dreva ThermoWood® pri výrobe zložito vylučované tepelným procesom a materiál ThermoWood® by nimi bol znovu nasýtený.
Tepelne upravené drevo ThermoWood®Môže sa použiť na ošetrenie výrobkov z materiálu ThermoWood® náterových hmôt na báze syntetických olejov?

Áno, syntetické oleje môžu byť na ošetrenie výrobkov z materiálu ThermoWood® použité, ale životnosť takto ošetreného povrchu z materiálu ThermoWood® je len krátkodobá a údržba musí prebiehať vo veľmi krátkych intervaloch alebo musia byť pri prvotnom ošetrení aplikované viac vrstiev povrchovej úpravy tak, aby bol materiál ThermoWood® úplne nasýtený. Dôvod je ten, že pri tepelnom procese a výrobe dreva ThermoWood® dochádza k zmene vnútornej štruktúry dreva a tiež k vylúhovanie nežiadúcich zložiek. Výsledkom tepelného výrobného procesu je fakt, že vnútorná štruktúra materiálu ThermoWood® obsahuje viac "vzduchu". Aj napriek tomu, že je masívne drevo ThermoWood® veľmi málo nasiakavé, je veľmi malá molekula oleja schopná po nejakom čase do dreva preniknúť. Vďaka zmenenej vnútornej štruktúre tepelne spracovaného dreva ThermoWood® preniká však veľmi hlboko do dreva a povrch tak zostáva nenasýtený. Preto je nutné aplikovať viac vrstiev tak, nech je masívne drevo ThermoWood® úplne nasýtené, čo je veľmi nákladné a časovo náročné. Preto syntetické oleje nemôžeme priamo odporučiť.
Tepelne upravené drevo ThermoWood®Prečo odporúčate ako vhodnú povrchovú úpravu pre výrobky z materiálu ThermoWood® vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na báze alkydových či akrylových živíc?

Jedine tieto náterové hmoty dokážu povrch tepelne ošetreného dreva ThermoWood® veľmi dobre nasýtiť a drevo je tak dlhodobejšie chránené pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Princíp je veľmi jednoduchý: do materiálu ThermoWood®, ktorý je veľmi málo nasiakavý, dokáže po nejakom čase preniknúť veľmi malá molekula oleja, ktorý je základom týchto farieb. Po preniknutí do dreva spomaľuje prenikanie do hĺbky pomerne veľká molekula vody, ktorá je riedidlom týchto náterových hmôt. Živica, ktorá je do týchto náterových hmôt pridávaná, potom dosiahne to, že náter pod povrchom "vytvrdne" a povrch materiálu ThermoWood® je tak po aplikácii obvyklých dvoch odporúčaných vrstiev náteru veľmi dobre nasýtený.

Produkty