icon kontakt0911 554 666

Povrchová úprava ThermoWood® - najčastejšie otázky a odpovede:

Keďže je povrchová úprava častou témou Vašich otázok, snažili sme sa vybrať pár Vašich najčastejších otázok a odpovedať na ne tak, aby ste tejto problematike boli schopní plne porozumieť:

Treba výrobky z tepelne upraveného dreva ThermoWood® povrchovo ošetriť?

Výrobky z materiálu ThermoWood® možno použiť vo vonkajšom prostredí bez akejkoľvek povrchovej úpravy. Pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, vznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny. S odstupom životnosti povrch výrobkov zosivie a začne praskať. Tomuto procesu stárnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Výrobky z materiálu ThermoWood® preto najlepšie ošetrite povrchovou úpravou. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelám).

Aké vlastnosti tepelne upraveného dreva ThermoWood® ovplyvňujú povrchovú úpravu?

Nízka rovnovážna vlhkosť spolu s pomalou absorpciou vlhkosti zvyšuje rozmerovú stálosť masívneho dreva použitého pre výrobky z materiálu ThermoWood®. Okrem toho, tepelne upravené ihličnaté drevo ThermoWood® neobsahuje žiadnu živicu. Tá všetká bola z dreva odstránená počas tepelného ošetrenia. Obe tieto vlastnosti umožňujú náterom lepšie držať na povrchu výrobkov z materiálu ThermoWood® a tiež zvyšujú ich životnosť.

Prečo sa musí čerstvý ThermoWood® pred finálnou povrchovou úpravou akoukoľvek náterovou hmotou prebrúsiť brúsnym papierom?

Profily ThermoWood® sú hladko ohobľované a vďaka tomu je výrazne znížená povrchová priľnavosť. Póry dreva sú uzavreté. Vďaka prebrúseniu brúsnym papierom dôjde k zdrsneniu povrchu a k otvoreniu jeho pórov. Drevo je tak oveľa lepšie pripravené na vykonanie povrchovej úpravy a zároveň sa predpokladá jej vyššia životnosť.

Aký druh povrchovej úpravy je vhodný pre výrobky z materiálu ThermoWood®?

Pre ošetrenie výrobkov z masívu ThermoWood® odporúčame použitie náterových hmôt dodávaných našou firmou. V prípade, že budete vyberať náterovú hmotu samostatne, odporúčame vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na báze alkydových či akrylových živíc. Použitie samotných olejov na prírodnej alebo syntetickej báze nie je pre výrobky z materiálu ThermoWood® odporúčané.

Správna voľba povrchovej úpravy môže byť určená v závislosti od konečného použitia výrobku. Ak zákazník očakáva výrobok podobajúci sa pôvodnej tmavo hnedej farbe ThermoWood®, mal by byť ošetrený náterom, ktorý obsahuje štipku hnedého pigmentu.

Prečo nie je odporúčané použitie prírodných olejov na ošetrenie výrobkov z materiálu ThermoWood®?

Oleje na prírodnej báze obsahujú zložky, ktoré boli z masívneho dreva ThermoWood® pri výrobe zložito vylučované tepelným procesom a materiál ThermoWood® by nimi bol znovu nasýtený.

Môžem použiť na ošetrenie výrobkov z materiálu ThermoWood® náterové hmoty na báze syntetických olejov?

Áno, syntetické oleje môžu byť na ošetrenie výrobkov z materiálu ThermoWood® použité, ale životnosť takto ošetreného povrchu z materiálu ThermoWood® je len krátkodobá a údržba musí prebiehať vo veľmi krátkych intervaloch alebo musí byť pri prvotnom ošetrení aplikovaných viac vrstiev povrchovej úpravy tak, aby bol materiál ThermoWood® úplne nasýtený. Dôvod je ten, že pri tepelnom procese a výrobe dreva ThermoWood® dochádza k zmene vnútornej štruktúry dreva a tiež k vylúhovaniu nežiadúcich zložiek. Výsledkom tepelného výrobného procesu je fakt, že vnútorná štruktúra materiálu ThermoWood® obsahuje viac vzduchu. Aj napriek tomu, že je masívne drevo ThermoWood® veľmi málo nasiakavé, je malá molekula oleja schopná po nejakom čase do dreva preniknúť. Vďaka zmenenej vnútornej štruktúre tepelne spracovaného dreva ThermoWood® preniká však veľmi hlboko do dreva a povrch tak zostáva nenasýtený. Preto je nutné aplikovať viac vrstiev tak, aby bolo masívne drevo ThermoWood® úplne nasýtené, čo je veľmi nákladné a časovo náročné. Preto syntetické oleje nemôžeme priamo odporučiť.

Prečo odporúčate ako vhodnú povrchovú úpravu pre výrobky z materiálu ThermoWood® vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na báze alkydových či akrylových živíc?

Jedine tieto náterové hmoty dokážu povrch tepelne ošetreného dreva ThermoWood® veľmi dobre nasýtiť a drevo je tak dlhodobejšie chránené pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Princíp je veľmi jednoduchý: do materiálu ThermoWood®, ktorý je veľmi málo nasiakavý, dokáže po nejakom čase preniknúť veľmi malá molekula oleja, ktorý je základom týchto farieb. Po preniknutí do dreva spomaľuje prenikanie do hĺbky pomerne veľká molekula vody, ktorá je riedidlom týchto náterových hmôt. Živica, ktorá je do týchto náterových hmôt pridávaná, potom dosiahne to, že náter pod povrchom vytvrdne a povrch materiálu ThermoWood® je tak po aplikácii obvyklých dvoch odporúčaných vrstiev náteru veľmi dobre nasýtený.