icon kontakt0911 554 666

Výhody tepelne upraveného dreva ThermoWood®

Tepelná úprava dreva na priemyselné úrovni pod obchodným označením ThermoWood® bola rozvinutá v deväťdesiatych rokoch 20. storočia vo Fínskom výskumnom centre VTT v spolupráci s fínskym drevárskym priemyslom. Drevo vyrábané týmto tepelným procesom má nesporné výhody oproti bežným aj exotickým drevinám. ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Výhody materiálu Thermowood

Vylepšené úžitkové vlastnosti dreva upraveného metódou ThermoWood®

U materiálu ThermoWood® dochádza vplyvom tepelnej úpravy k zmene vnútornej štruktúry a tiež k zmene fyzikálnych vlastností. Zmena vo vlastnostiach je spôsobená predovšetkým tepelnou degradáciou celulózy, lignínu a hemicelulózy (reťazcov cukrov). Vďaka vytesneniu týchto niekoľkých vyluhovatelných zložiek obsahuje ThermoWood® viac "vzduchu" a tým má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Objemová hmotnosť materiálu ThermoWood® z fínskej borovice je cca 390 - 450 kg / m3 (tepelne neošetrená na vzduchu sušená fínska borovica má cca 520 kg / m3). Tvrdosť dreva pri tepelnej úprave mierne stúpa, avšak jeho pevnosť sa naopak mierne znižuje. Tieto zmeny sú ale skôr zanedbateľné.

Materiál ThermoWood® je rozmerovo a tvarovo stabilnejší v podmienkach bežnej premenlivé vlhkosti s dobrou redukciou všetkých vnútorných napätí a trvalých aj dočasných rozmerových a tvarových zmien. Týmito zmenami je myslené následné praskanie alebo tvarové zakrivenie, skrútenie alebo prehnutie. Podľa výsledkov testov je prehnutie pri materiáli ThermoWood® znížené až o 90% oproti rovnakému tepelne neošetrenému materiálu. Lepšia rozmerová a tvarová stálosť výrobkov je dosiahnutá evidentným znížením nasiakavosti dreva. Absorpcia vlhkosti materiálu ThermoWood® je znížená o 30 - 50%.

Stav rovnováhy vlhkosti tepelne upraveného dreva je vďaka nízkej absorpcii natoľko znížený, že pri teplote okolitého vzduchu 20ºC a pri jeho relatívnej vlhkosti okolo 65% je rovnovážna vlhkosť materiálu ThermoWood® iba okolo 6%. Ak relatívna vlhkosť stúpne na 80%, rovnovážna vlhkosť dreva ThermoWood® je stále len okolo 8%. Tým si drevo zachováva veľmi dobrú rozmerovú stálosť a značne sa zníži pohyby materiálu spôsobené vlhkosťou, čo prináša svoje pozitíva (povrch ThermoWood® toľko nepraská, životnosť povrchovej úpravy je dlhšia atď.).

Z materiálu ThermoWood® je úpravou pri vysokej teplote odstránená živica, na povrchu výrobkov sa teda nevyskytuje ronená alebo vytečená živica, ani naplnené smolníky. Pri dostatočne vysokej aplikačnej teplote, pri type Thermo-D, vykazuje upravené drevo vynikajúcu odolnosť proti hnilobe (biologická odolnosť triedy 2), prípadne aj proti drevokaznému hmyzu bez použitia chemikálií. Rozkladom hemicelulózy sa navyše odstráni látky vyživujúce drevokazné huby.

U materiálu ThermoWood® dochádza k zlepšeniu tepelno izolačných vlastností dreva a tiež k zníženiu tepelnej vodivosti dreva (o zhruba 20 - 25%). Na slnku preto tepelne upravené drevo nepáli do nôh a môže byť použité na sedacie plochy v saunách a parných kúpeľoch.

Výhody tepelne upraveného dreva ThermoWood®Materiál ThermoWood® je tepelne upravený skrze celou svojou hrúbku a v dôsledku tepelného procesu má veľmi ľúbivú karamelovú farbu, ktorá je totožná v celom jeho priereze. Túto farbu si však drevo nie je schopné udržať dlhodobo a dochádza k jeho farebným zmenám (šednutie, chytanie patiny). Vďaka tepelnej úprave v celom priereze však môžete jeho karamelovú farbu obnoviť ľubovoľne často, pretože farebná zmena ovplyvňuje len mikroskopickú povrchovú vrstvu, a to hlavne vďaka pôsobeniu UV žiarenia. Túto vrstvu dokážu bezproblémovo narušiť a vyčistiť úplne ekologické prostriedky na odstránenie drevnej šedi (napríklad NET-TROL od firmy OWATROL).

Materiál ThermoWood® možno aplikovať aj bez povrchového ošetrenia, obzvlášť je toto využívané pri fasádnych obkladov. Ak sa však materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijako zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, vznikania väčších ako vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny. V prípade, že prijmete tieto prirodzené vlastnosti materiálu ThermoWood®, nemusíte ho ošetrovať žiadnymi ochrannými prostriedkami a aj napriek tomu môžete očakávať jeho minimálnu životnosť 30 rokov.

Zlepšené vlastnosti dreva ThermoWood® získané tepelnou úpravou zostávajú nemenné po celú dobu jeho životnosti. Materiál ThermoWood® je úplne ekologický materiál, ktorý sa vyznačuje svojou významne predĺženou životnosťou, ktorá je udávaná bez akéhokoľvek následného ošetrenia na minimálne 30 rokov.

Produkty