icon kontakt0911 554 666

FAQ - drevený záhradný nábytok z materiálu ThermoWood® - otázky a odpovede

1. Akú majú drevený záhradný nábytok a plotovky PROWOOD životnosť?

Drevený záhradný nábytok a plotovky PROWOOD sú vyrobené z tepelne upraveného fínskeho masívneho borovicového dreva ThermoWood®. Testy ukázali, že masívne drevo ThermoWood® patrí do 2. triedy biologickej odolnosti a je schopné 30 ročnej životnosti. Odolnosť tohto tepelne upraveného dreva proti rozkladu je ďaleko lepšia ako pri bežných ihličnatých drevinách alebo niekoľkých odpovedajúcich tropických listnatých drevinách. Veľká rozmerová stálosť zvyšuje životnosť výrobkov PROWOOD z materiálu ThermoWood®. Niekoľko ďalších faktorov, ako je frekvencia následných povrchových úprav, kontrola poškodenia a všeobecná údržba, môže pomôcť udržať výrobky z tepelne upraveného dreva vo veľmi dobrom stave.

2. Prečo je materiál ThermoWood® vonkajšieho záhradného nábytku PROWOOD tak odolný?

Trvanlivosť materiálu ThermoWood® vychádza zo zmien, ktoré sa uskutočnia v chemických zlúčeninách dreva. Hemicelulózy (cukry) dreva sa rozkladajú, takže huby nemajú k výžive žiadne živiny. Aby prosperovali a rozkladali drevo, potrebujú huby správnu teplotu (najmenej 5 °C), správnu vlhkosť dreva (cez 20 %) a cukry. Vlhkosť tepelne upraveného dreva ThermoWood® zostáva hlboko pod 20 %, aj keď sú konštrukcie v kontakte so zemou alebo aj keď je relatívna vlhkosť vzduchu 90 %. Navyše pravidelná povrchová úprava znižuje absorpciu vlhkosti do tepelne upraveného dreva.

V porovnaní s normálnym drevom, tepelne upravené drevo ThermoWood® pohltí výrazne menej vlhkosti vo forme vodnej pary. Hydroskopická rovnovážna vlhkosť tepelne upraveného dreva ThermoWood® je o 30 – 50 % nižšia ako pri akomkoľvek inom druhu dreva, vrátane impregnovaného dreva. Pri teplote okolo 20 °C, kedy je relatívna vlhkosť vzduchu 60 - 70%, je rovnovážna vlhkosť tepelne upraveného dreva asi 6 - 7%. Pokiaľ relatívna vlhkosť stúpne na 80 %, je rovnovážna vlhkosť dreva stále iba okolo 8 %. Tým sa podstatne zníži pohyb spôsobený vlhkosťou a všetky škody, ktoré z toho vyplývajú.

3. Ako vlhkosť preniká do tepelne ošetreného dreva ThermoWood® a ako tomu pri exteriérovom drevenom nábytku a plotoviek PROWOOD zabrániť?

Rovnako ako v prípade normálneho dreva sa voda tiež primárne vstrebáva cez čelá tepelne upraveného dreva ThermoWood®. Aby sa zabránilo vstrebávaniu vody, odporúča sa preto niekoľkokrát ošetriť čelá dreveného záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD vhodným náterom na toto drevo. Všeobecné pravidlo je, ako náhle sa vytvorí film na hrane dreva, môžeme si byť istí, že bol vykonaný dostatočný počet ošetrení. Druhou možnosťou ochrany dreva proti prenikaniu vlhkosti je použitie konzervačného prostriedku OWATROL PCD 91 ešte pred nanesením finálnej povrchovej úpravy. Prostriedok OWATROL PCD 91 zakonzervuje rezné plochy (čelá) a zabráni tak následnému prenikaniu vlhkosti a praskaniu dreva v oblasti rezných plôch (čiel).

4. Je potrebné drevené záhradné posedenie a plotovky PROWOOD povrchovo ošetriť?

Drevené záhradné posedenie a plotovky PROWOOD z materiálu ThermoWood® je možné použiť vo vonkajšom prostredí bez akejkoľvek povrchovej úpravy. Avšak pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijako zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu a tiež vznikanie väčších než vlásočnicových trhlín. S odstupom životnosti povrch dreveného záhradného posedenia a plotoviek PROWOOD zošedne a začne praskať. Tomuto procesu starnutia dreva zabránite tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Výrobky PROWOOD preto opatrite povrchovou úpravou, zvláštnu pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelám). Otvorené rezné plochy (čelá) pred aplikovaním finálnej povrchovej úpravy ošetrite špeciálnym prostriedkom z našej ponuky, určeným na konzerváciu otvorených rezných plôch (OWATROL PCD 91).

5. Ako môžeme zabrániť blednutiu farby masívneho záhradného nábytku a ďalších výrobkov PROWOOD?

Pokiaľ si niekto praje zachovať prirodzenú tmavo hnedú farbu exteriérového masívneho dreveného nábytku PROWOOD, mal by materiál ThermoWood® ošetriť vhodným náterom. Rovnaké ošetrenie by sa malo vykonávať v pravidelných intervaloch v závislosti na zmenách farby povrchu masívneho záhradného nábytku PROWOOD.

6. Ako často musí byť vykonaná údržba dreveného záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD?

V prípade, že chcete zachovať pôvodnú tmavo hnedú farbu dreveného záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD z masívu ThermoWood®, odporúčame ošetriť jeho povrch každé cca 2 roky (v závislosti na poveternostných a klimatických podmienkach) vhodným náterom s pigmentom a UV ochranou. Okrem zachovania vzhľadu nadväzujúce ošetrenie chráni vonkajší záhradný nábytok a plotovky PROWOOD pred vodou a tým aj pred praskaním a zvrásnením povrchu. Uľahčuje to teda podstatne jeho údržbu (jednoduchšie odstránenie povrchových nečistôt). Dĺžka intervalu ošetrenia sa mení v závislosti na tom, ako veľmi sú plotovky a drevený záhradný nábytok vystavené dažďu a slnečnému žiareniu. Pravidelne ošetrované nafarbené povrchy majú všeobecnú tendenciu vydržať mnohonásobne dlhšiu dobu.

7. Aký vplyv má UV žiarenie na povrch dreveného záhradného posedenia a doplnkov PROWOOD?

Slnečné UV žiarenie je neuveriteľne ostré na povrchy nielen dreveného záhradného posedenia a doplnkov PROWOOD z masívu ThermoWood®, ale aj na povrchy všetkých druhov drevín. Slnečné UV žiarenie spôsobuje predovšetkým farebné zmeny na povrchu neošetreného vonkajšieho záhradného nábytku a postupné zošednutie v závislosti na stupni oslnenia materiálu podľa jeho umiestenia (vonkajší záhradný nábytok umiestený v zatienenom priestore mení farbu pomalšie, naopak drevený záhradní nábytok vystavený priamemu slnečnému svetlu mení farbu rýchlejšie). Na farebných zmenách sa podieľajú rovnako poveternostné vplyvy. Odporúčané ošetrovanie povrchu vhodným náterom na drevo s pigmentom a UV ochranou pomáha znížiť škodlivé účinky UV žiarenia a zvyšuje tak celkovú životnosť dreveného záhradného posedenia a plotoviek PROWOOD.

 8. Aké vlastnosti tepelne upraveného dreva ThermoWood® ovplyvňujú povrchovú úpravu vykonanú na výrobkoch PROWOOD?

Nízka rovnovážna vlhkosť spolu s pomalou absorpciou vlhkosti zvyšuje rozmerovú stálosť masívneho dreva použitého pre exteriérový záhradný nábytok a plotovky PROWOOD. Okrem toho tepelne upravené ihličnaté drevo ThermoWood® neobsahuje žiadnu živicu. Tá bola všetka odstránená z dreva počas tepelného ošetrenia. Obe tieto vlastnosti umožňujú náterom lepšie držať na povrchu výrobkov PROWOOD a tiež zvyšujú ich životnosť.

9. Aký druh povrchovej úpravy je vhodný pre výrobky PROWOOD?

Pre ošetrenie dreveného záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD z masívu ThermoWood® odporúčame použitie náterových hmôt dodávaných našou firmou. V prípade, že budete vyberať náterovú hmotu samostatne, odporúčame vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na bázy alkydových či akrylových živíc. Použitie samotných olejov na prírodnej bázy nie je odporúčané.

Správna metóda povrchovej úpravy môže byť určená v závislosti na konečnom použití výrobku. Pokiaľ zákazník očakáva výrobok podobajúci sa pôvodnej tmavo hnedej farbe ThermoWood®, mal by byť ošetrený náterom, ktorý obsahuje štipku hnedého pigmentu.

 10. Prečo nie je odporúčané použitie prírodných olejov na ošetrenie vonkajšieho záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD z materiálu ThermoWood?

Oleje na prírodnej bázy obsahujú zložky, ktoré boli z masívneho dreva ThermoWood® pri výrobe zložito vylučované tepelným procesom a materiál ThermoWood® by nimi bol znovu nasýtený.

11. Môžu byť použité na ošetrenie dreveného záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD náterové hmoty na bázy samotných syntetických olejov?

Áno, syntetické oleje môžu byť na ošetrenie dreveného záhradného nábytku a ostatných výrobkov PROWOOD použité, ale životnosť takto ošetreného povrchu z materiálu ThermoWood® je iba krátkodobá a údržba musí prebiehať vo veľmi krátkych intervaloch alebo musí byť pri prvotnom ošetrení aplikovaných viac vrstiev povrchovej úpravy tak, aby bol materiál ThermoWood® celkom nasýtený. Dôvod je ten, že pri tepelnom procese a výrobe dreva ThermoWood® dochádza k zmene vnútornej štruktúry dreva a tiež k vylúhovaniu nežiaducich zložiek. Výsledkom tepelného výrobného procesu je fakt, že vnútorná štruktúra materiálu ThermoWood® obsahuje viac „vzduchu“. Aj napriek tomu, že je masívne drevo ThermoWood®, ktoré je použité pre výrobu exteriérového záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD, veľmi málo nasiakavé, je veľmi malá molekula oleja schopná po nejakom čase do dreva preniknúť. Vďaka zmenenej vnútornej štruktúre tepelne spracovaného dreva ThermoWood® preniká však veľmi hlboko do dreva a povrch tak zostává nenasýtený. Preto je potrebné aplikovať viac vrstiev tak, aby bolo masívne drevo ThermoWood® celkom nasýtené, čo je veľmi nákladné a časovo náročné. Preto syntetické oleje nemôžeme priamo odporučiť.

12. Prečo odporúčate ako vhodnú povrchovú úpravu pre výrobky PROWOOD z materiálu ThermoWood® vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na bázy alkydových či akrylových živíc?

Jedine tieto náterové hmoty dokážu povrch tepelne ošetreného dreva ThermoWood®, ktorý je použitý pre výrobu dreveného nábytku na záhradu a plotoviek PROWOOD, veľmi dobre nasýtiť a drevo je tak dlhodobejšie chránené pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Princíp je veľmi jednoduchý: do materiálu ThermoWood®, ktorý je veľmi málo nasiakavý, dokáže po nejakom čase preniknúť veľmi malá molekula oleja, ktorý je základom týchto farieb. Po preniknutí do dreva spomaľuje prenikaniu do hĺbky pomerne veľká molekula vody, ktorá je riedidlom týchto náterových hmôt. Živica, ktorá je do týchto náterových hmôt pridávaná, potom dosiahne to, že náter pod povrchom „vytvrdne“ a povrch materiálu ThermoWood® je tak po aplikácii obvyklých dvoch odporúčaných vrstvách náteru veľmi dobre nasýtený.

13. Má kovanie použité pri záhradnom nábytku PROWOOD antikoróznu úpravu?

Kovanie použité pri drevenom záhradnom nábytku PROWOOD má povrchovú úpravu, ktorá chráni jednotlivé prvky kovania pred pôsobením vlhkosti a tým následne koróziou. Pokiaľ táto ochrana nie je poškodená, vydrží kovanie po celú dobu životnosti dreveného záhradného posedenia PROWOOD bez korózie.

14. Proč je drevený záhradný nábytok PROWOOD potrebné pri skladaní lepiť?

Záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWood® je potrebné zlepiť preto, aby sa zvýšila celková tuhosť nábytku, zvýšila sa jeho stabilita a tiež boli dostatočne ochránené spoje vo vlhkom vonkajšom prostredí a drevený nábytok tak obstál v ťažkých vonkajších podmienkach. Po zlepení tiež nedôjde k jednoduchému uvoľneniu kolíkových spojov a k nečakanému rozloženiu nábytku a následnému úrazu. Jedine starostlivým lepením využijete maximálne všetky pozitívne vlastnosti nášho vonkajšieho dreveného nábytku PROWOOD.

15. Aké lepidlo je použité pre lepenie záhradného nábytku PROWOOD vhodného do exteriérov?

Pre lepení kolíkových spojov dreveného vonkajšieho nábytku PROWOOD je použité polyuretánové lepidlo, ktoré je vhodné do vlhkého vonkajšieho prostredia a neuvoľní sa. Tlmí hluk a vibrácie, ľahko pení a vypĺňa nerovnosti. Nie je agresívne k podkladu, odoláva bežným chemikáliám a poveternostným vplyvom.

16. Čo s dreveným záhradným nábytkom PROWOOD v zime?

V čase mimo sezónu odporúčame chrániť drevený záhradný nábytok PROWOOD netransparentnou fóliou alebo ho uskladniť v miestach, kde bude chránený pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.

17. Je drevený záhradný nábytok PROWOOD zdravotne nezávadný?

Počas výrobného procesu materiálu ThermoWood® nie sú používané žiadne chemické prísady. Tepelná úprava prebieha iba na základe energie a pary. Pri výrobe záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD je použitá technológia, ktorá neovplyvňuje zdravotnú nezávadnosť výrobkov.

18. Je drevený záhradný nábytok PROWOOD ekologický?

Celá výroba materiálu ThermoWood® a záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD je ekologická a nemá žiadny vplyv na životné prostredie. Na konci svojej životnosti je možné masívne drevo ThermoWood® zaradiť do alternatívneho využitia alebo odstrániť rovnakým spôsobom ako bežné drevo.

Tepelne upravené drevo ThermoWood® má porovnateľné vlastnosti s niektorými tropickými drevinami, preto ho možno použiť tam, kde by sa inak použili tropické dreviny.

19. Je vôňa ThermoWood® škodlivá?

Testy preukázali, že materiál ThermoWood®, ktorý je použitý ako vstupná surovina pre výrobu dreveného záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD, nevypúšťa žiadne škodlivé látky alebo pachy.

20. Stratí sa vôňa materiálu ThermoWood® v priebehu životnosti?

Ak je povrch výrobku z masívneho dreva ThermoWood® ošetrený povrchovou úpravou, vôňa zmizne a nevráti sa. Na druhej strane, pokiaľ je výrobok PROWOOD používaný bez povrchovej úpravy, vôňa tiež nakoniec zmizne a nemôže byť vnímaná, pokiaľ človek nečuchá k drevu z veľmi malej vzdialenosti.

21. Napáda masívny materiál ThermoWood® drevokazný hmyz?

Testy ukázali, že masívny materiál ThermoWood® je odolný proti chrobákom (červotoč - Anobium punctatum, hrbohlav hnedý - Lyctus Bruneus, čeľaď fúzačovitý). Výsledky testov naznačujú, že materiál ThermoWood® je schopný odolať aj útoku termitov.

22. Napádajú tepelne ošetrené drevo ThermoWood® drevokazné huby?

Výsledky testov ukázali pozoruhodnú schopnosť tepelne ošetreného dreva ThermoWood® brániť sa rozpadu pri hnedej hnilobe. Proti hubám (Poria Placentia, Coniophora puteana) tepelne ošetrené drevo ukázalo dobré výsledky po ošetrení teplotou vyššou ako 210°C. Tepelne upravené drevo použité v exteriéri vyžaduje tepelné ošetrenie pri vyšších teplotách (pre záhradný nábytok PROWOOD je drevo ošetrené pri 212°C) s cieľom získať maximálnu odolnosť proti drevokazným hubám.

Skúška biologickej odolnosti podľa EN 113 odhalila veľmi dobrú odolnosť v závislosti na teplote a dobe ošetrenia. U nami používaného vstupného materiálu pre výrobu dreveného záhradného nábytku a plotoviek PROWOOD je dosiahnutá 2. trieda (trvalej) biologickej odolnosti, čo máme doložené aj certifikátom KOMO od holandskej spoločnosti SKH (viď záložka Certifikáty).

 

Produkty