icon kontakt0911 554 666

Drevený záhradný nábytok PROWOOD - produktové certifikáty

Drevený záhradný nábytok PROWOOD bol testovaný „Textilním zkušebním ústavem, s.p.“, ktorý je certifikačnou autoritou pre certifikáciu výrobkov. Záhradný nábytok PROWOOD po dlhom trojmesačnom testovaní, ktoré zahŕňalo desaťtisíce skúšobných cyklov, vyhovel prísnym požiadavkám noriem ČSN EN 581-1:2018, ČSN EN 581-2:2016 a ČSN EN 581-3:2018. Môžeme hrdo prehlásiť, že zvládol toto náročné testovanie a splnil základné bezpečnostné požiadavky pre vonkajšie použitie a tiež požiadavky na mechanickú bezpečnosť.

Paradoxne väčšina výrobkov z tejto kategórie uvádzaných na tuzemský trh nie je nijak testovaná a v prípade, že dôjde k certifikácii, nevyhovejú základným požiadavkám, a to pre fatálne konštrukčné vady a poddimenzované materiály.

V Česku vyrábaný záhradný nábytok PROWOOD splní Vaše očakávania, ako kvalitný a bezpečný záhradný nábytok na veľmi dlhú dobu.

NAKUPOVAŤ

CERTIFIKÁTY ZAHRADNÉHO NÁBYTKU PROWOOD

Produkty